2 grudnia 2016 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Ślaśkiego odbędzie się XII Dyskusja Panelowa "Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem". Temat tegorocznej Dyskusji brzmi "Symetrie i oddziaływania"

Doroczne Dyskusje Panelowe w Instytucie Fizyki UŚ to tradycja kultywowana od Światowego Roku Fizyki 2005. Każdego roku imprezie towarzyszy inny temat przewodni. Temat tegorocznej Dyskusji brzmi "Symetrie i oddziaływania".

Symetrie, albo inaczej niezmienniczości układów przy wykonywaniu pewnych przekształceń, spotykane są naturze bardzo często. Niektóre są oczywiste, na przykład motyl jest podobny do swojego lustrzanego odbicia, a sieć krystaliczna po przesunięciu o pewną odległość wygląda tak samo. Ale fakt, że eksperyment wykonany w różnych miejscach albo w różnych momentach daje te same wyniki też jest przejawem pewnych symetrii. Z symetrii układu często wynikają jego własności, jak choćby prawa zachowania, które z symetriami wiąże słynne twierdzenie Noether. Okazuje się, że w pewnych warunkach symetria może zostać złamana, co z kolei może prowadzić do przejścia fazowego.

Dyskusje w ramach tego wydarzenia zawsze miały charakter interdyscyplinarny. Wśród wykładowców znajdowali się między innymi fizycy, matematycy, biolodzy, lekarze, filozofowie i filologowie. W tym roku większość wykładowców to fizycy, ale fizycy pracujący na styku fizyki i innych dziedzin nauki. Wśród wykładowców znajdą się wybitni naukowcy: prof. Jan Mostowski (Instytut Fizyki PAN, Warszawa), prof. Józef Spałek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, jeden z czworga laureatów tegorocznego „Polskiego Nobla”), prof. Arkadiusz Wójs (Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Jacek Zejma ( Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński), prof. zw. dr hab. Marek Zrałek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski). 

Wykłady będą trwały około 30 minut, a bezpośrednio po każdym z nich przewidziany jest czas na dyskusję.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, zarówno zawodowo zajmujących się tematyką spotkania, nauczycieli, jak i osoby ciekawe otaczającego świata. 

Wstęp wolny

Program:

10.00 – 10.10   Otwarcie XII Dyskusji Panelowej przez dyrektora Instytutu Fizyki UŚ przez dr. hab. Jerzego Dajkę

10.10 – 10.55   prof. Jan Mostowski „Kryształy Kulomba, kryształy Pauliego i ich symetrie”

10.55 – 11.40   prof. Arkadiusz Wójs „Ciecze kwantowe i złożone fermiony (topologie i symetrie)”

12.10 – 12.55   prof. Józef Spałek „Spontaniczne łamanie symetrii jako smoking gun powiązania symetrii z (termo)dynamiką”

14.00 – 14.45   dr hab. Jacek Zejma „Czy neutron jest symetryczny?”

15.00 – 15.45   prof. Marek Zrałek „Rola symetrii w fizyce cząstek elementarnych”

 

XII Dyskusja Panelowa "Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem"
Słowa kluczowe (tagi):