W środę 6 grudnia 2017 roku o godz. 14.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A, aula P/0/03) odbędzie się spotkanie adresowane do osób zainteresowanych przyszłością informatyki oraz technologii kwantowych. 

Gościem wydarzenia będzie Andy Mason, przedstawiciel firmy D-Wave Systems Inc., który wygłosi wykład pt. „Quantum Computing for the Real World Today”. Wystąpienie dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych z powstaniem komputerów kwantowych, ich wykorzystaniem oraz stanem prac badawczych i konstrukcyjnych nad technologiami kwantowymi.

Spotkanie organizowane jest w ramach współpracy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego z firmą D-Wave Systems Inc. – producentem komputerów kwantowych.

 

Wykład nt. komputerów kwantowych. Fot D-Wave Systems Inc.