Naukowcy wykryli cząsteczki tlenu w zamglonym halo komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. To nieoczekiwane odkrycie może zakwestionować dotychczasowe teorie na temat powstawania Układu Słonecznego

Odkrycia dokonał instrument z pokładu sondy Rosetta należącej do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zostało ono opisane 28 października 2015 roku w czasopiśmie „Nature”.

André Bieler, fizyk z University of Michigan w Ann Arbor, główny autor badań, mówi, że zaskoczyła go zarówno obecność, jak i liczebność cząsteczkowego tlenu (O2), ponieważ zwykle szybko reaguje z innymi pierwiastkami.

Od września 2014 roku do marca 2015 roku, kometa zbliżyła się do Słońca. Bieler i jego koledzy wykorzystali spektrometr masowy znajdujący się na pokładzie sondzie, by zbadać cząsteczki wirujące wokół komety i określić ich skład chemiczny. Stwierdzili wówczas, że O2 tworzy średnio 3,8% chmury  w stosunku do obficie występującej tam substancji – wody.

Początkowo nie było pewne, skąd ten tlen pochodzi. Zespół odkrył, że woda i tlen często występują razem, jest to wskazówka, że podobne procesy uwolniły obie cząsteczki. Naukowcy wykluczyli wiele scenariuszy, w których tlen powstaje jako produkt uboczny, gdy energetyczne cząstki takie jak fotony i elektrony dokonują rozpadu wody. Zamiast tego, naukowcy twierdzą, że tlen jest pozostałością czasów, gdy kometa formowała się miliardy lat temu. Proces ten mógł uwięzić gaz w małych ziarenkach lodu i skał, które połączyły się, tworząc stałe jądro komety. Wiele modeli wczesnego Układu Słonecznego tłumaczy, że większość tlenu zwykle łączy się z wodorem. Biorąc pod uwagę to powinowactwo, trudno jest dostosować modele wczesnego Układu Słonecznego, aby umożliwić przetrwanie gazowego O2, mówi Mike A'Hearn, astronom z University of Maryland w College Park i współbadacz w Alice. Dodaje jednak, że może istnieć taka możliwość przy odpowiednim składzie chemicznym i temperaturze. André Bieler przyznaje, że potrzebne będą dalsze eksperymenty, aby ustalić, co wykrycie tlenu naprawdę oznacza. 

Opracowano na podstawie: Rosetta sniffs oxygen around comet 67P

Kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko / Fot. ESA/Rosetta/NavCam – CC BY-SA IGO 3.0