Jesteś tutaj

Nigdy w dziejach ludzkości nie istniała możliwość utrwalania i rozpowszechnienia wizerunku ludzkiego z taką łatwością, w takim tempie i na taką skalę, jak we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Ochrona wizerunku ma szczególne znaczenie w dobie pandemii.

Dr Agnieszka Grzesiok-Horosz w działalności naukowej obecnie zajmuje się badaniem wpływu postępu technologicznego na prawo mediów oraz prawo autorskie. Jest pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członkiem zespołu badań nad kartografią nowych mediów i przestrzeni cyfrowej.

We współautorskim tekście pt. „Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii” poruszyła z dr. hab. Piotrem Horoszem, prof. UEK problematykę adekwatności regulacji zawartych w prawie polskim, dotyczących ochrony wizerunku ludzkiego, do wyzwań doby pandemii. Stawia ona bowiem przed mediami szczególne wyzwania etyczne, wymagające wykazania się wielką społeczną odpowiedzialnością. Z jednej strony pamiętać należy o – będącej jedną z podstawowych, pełnionych przez media –  funkcji informacyjnej, której znaczenie w dobie pandemii jeszcze bardziej wzrasta, z drugiej jednak strony przekazywane przez media informacje nie powinny przyczyniać się do społecznej stygmatyzacji osób mających (w społecznym odbiorze) styczność z wirusem SARS-CoV-2, czyli osób zarażonych, przebywających na kwarantannie, członków ich rodzin czy członków personelu medycznego i wolontariuszy. Naukowcy chcieli ponadto zwrócić uwagę na fakt, że – w związku z rozwojem technologii cyfrowej – nigdy w dziejach ludzkości nie istniała możliwość utrwalania i rozpowszechnienia wizerunku ludzkiego z taką łatwością, w takim tempie i na taką skalę, jak we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Biorąc zatem pod uwagę technologiczne możliwości epoki, badacze sformułowali hipotezę badawczą, w myśl której prawny zakres ochrony wizerunku – w stosunku do potencjalnych negatywnych następstw jego rozpowszechnienia – uznać należy za niewystarczający.

W opublikowanym artykule dr Agnieszka Grzesiok-Horosz i dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK dokonali analizy istniejących regulacji prawnych dotyczących ochrony wizerunku ludzkiego oraz zawartych w literaturze przedmiotu poglądów doktryny, przywołując także orzeczenia sądowe poświęcone omawianej problematyce. Autorzy zaproponowali zalecenia związane z ochroną wizerunku w dobie pandemii, tak by media – nie zatracając swej funkcji informacyjnej – nie przyczyniały się do stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób mających styczność z wirusem SARS-CoV-2.

Artykuł jest głosem w dyskusji nad sensem i sposobem prawnej ochrony wizerunku ludzkiego w społeczeństwie informacyjnym, co wpisuje się w szerszy kontekst – ochrony prywatności i zarządzania nią w społeczeństwie ery Internetu, jak również nad rolą, jaką pełnią w tym zakresie media. W przygotowaniu jest monografia autorstwa dr Agnieszki Grzesiok-Horosz i dr. hab. Piotra Horosza, prof. UEK dotycząca tej problematyki.

Artykuł pt. „Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii” dostępny jest na stronie: https://www.ejournals.eu/ZM/2021/2-2021/art/18940/.

Źródło: https://us.edu.pl/wydzial/wns/2021/07/12/ochrona-wizerunku-w-mediach-w-dobie-pandemii/.

laptop leżący na biurku
Słowa kluczowe (tagi):