Na początku 2017 roku NASA ogłosiła, że wybrała do realizacji dwie nowe bezzałogowe misje mające na celu badanie wczesnego Układu Słonecznego. Misje o nazwach Lucy i Psyche zostały wybrane w wieloetapowym konkursie w ramach Programu Discovery. Start misji został zaplanowany odpowiednio na rok 2021 i 2023.

Misja Lucy

Celem misji Lucy jest w pierwszych etapie dotarcie do głównego pasa planetoid (obszar Układu Słonecznego znajdujący się między orbitami Marsa i Jowisza) – w 2025 roku, a następnie w okresie 2027 do 2033 roku przeleci obok sześciu planetoid trojańskich Jowisza. Planetoidy trojańskie to dwie grupy planetoid, krążących wokół Słońca po orbitach bardzo podobnych do orbity Jowisza. Zostały uwięzione przez grawitację planety w dwóch rojach. Pierwszy rój nazwany został „Obozem Trojańczyków”, gdyż poszczególnym planetoidom nadano imiona uczestników wojny trojańskiej walczących po stronie Trojan. Drugi rój nazwano „Obozem Greków”, gdyż planetoidom w tej grupie nadano imiona uczestników walczących po stronie Greków. Roje dzielą orbitę planety – poruszają się jeden przed (Grecy), a drugi za Jowiszem (Trojańczycy), towarzysząc mu w jego 12-letnim obiegu wokół Słońca. Planetoidy trojańskie uważane są za relikwie wczesnego Układu Słonecznego i mogły powstać daleko za aktualną granicą Jowisza.

– To wyjątkowa okazja – mówi Harold F. Levison, główny badacz misji Lucy z Southwest Research Institute w Boulder (Kolorado). – Ponieważ planetoidy trojańskie to resztki materiału pierwotnego, który utworzył planety zewnętrzne. Badania tych planetoidy mogą być kluczem do poznania historii Układu Słonecznego. Lucy, podobnie jak słynny szkielet żeńskiego osobnika Australopithecus afarensis, na cześć którego planetoida otrzymała swoje imię, może zrewolucjonizować zrozumienie naszego pochodzenia.

Lucy będzie pracować na najnowszych wersjach instrumentów naukowych RALPH i LORRI, które pomogły osiągnąć sukces innej misji NASA New Horizons. Wśród naukowców misji Lucy będą pracowały m.in. osoby będące w zespole New Horizons. Lucy będzie także bazowała na doświadczeniach misji OSIRIS-Rex, misji do planetoidy Bennu, która wykorzystuje instrument OTES, stąd w zespole Lucy znajdą się eksperci z zespołu OSIRIS-Rex.

Misja Psyche

Psyche to misja do planetoidy 16 Psyche. Jest to jedna z większych planetoid z pasa głównego i największa metaliczna planetoida. To obiekt, który dotąd jeszcze nigdy nie został odwiedzony przez żadną misję kosmiczną. 16 Psyche ma nieregularny kształt i w przeciwieństwie do większości innych planetoid, które są skalne lub lodowe, uważa się, że ta składa się głównie z metalicznego żelaza i niklu, czyli jest obiektem podobnym do jądra Ziemi. Naukowcy zastanawiają się, czy 16 Psyche mogła być kiedyś jądrem planety na jej wczesnym etapie formowania się. Są przypuszczenia, że planeta ta mogła być tak duża jak Mars, ale utraciła swoje zewnętrzne warstwy skalne z powodu licznych i gwałtownych kolizji miliardy lat temu. Misja ma na celu pomóc naukowcom zrozumieć, jak planety i inne ciała rozdzieliły się na warstwy – w tym jądro, płaszcz i skorupę – na początku ich historii.

– Jest to okazja do odkrycia nowego rodzaju świata – nie ze skały lub lodu, ale z metalu –  powiedziała główna badaczka misji Psyche Lindy Elkins-Tanton z Arizona State University w Tempe (Arizona). – 16 Psyche jest jedynym w swoim rodzaju obiektem w Układzie Słonecznym, a zatem misja Psyche jest jedynym sposobem, aby odwiedzić jądro planety.

Psyche, również bezzałogowa misja zrobotyzowana, wystartuje w październiku 2023 roku. Na 2030 rok zaplanowano lądowanie na planetoidzie. W drodze na planetoidę zaplanowano przelot koło Marsa w 2025 roku.

Program Discovery

To amerykański program misji sond kosmicznych zapoczątkowany w 1992 roku przez agencję NASA. Celem programu jest umożliwienie częstego realizowania misji kosmicznych o wysokiej wartości naukowej i stosunkowo niewielkich kosztach. Misje wybierane są na zasadzie konkursu spośród propozycji nadsyłanych przez amerykańskie instytucje naukowe i uniwersyteckie. Cele misji muszą dotyczyć badania ciał Układu Słonecznego lub planet pozasłonecznych. Całkowity koszt wybranej do realizacji misji nie może przekraczać 450 milionów USD. W ramach Programu Discovery zrealizowano m.in. takie misje jak: NEAR, Mars Pathfinder, Lunar Prospector, Stardust, Genesis, CONTOUR, MESSENGER, Deep Impact, Dawn, Kepler, GRAIL czy InSight.

Więcej na temat Programu Discovery: https://discovery.nasa.gov/missions.cfml

Opracowano na podstawie:
NASA Selects Two Missions to Explore the Early Solar System

Słowa kluczowe (tagi):