Jesteś tutaj

Nanomateriały są coraz częściej spotykane w naszym codziennym życiu.

Ich ciekawe właściwości, w tym działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, sprawiają, że chętnie wykorzystujemy je w medycynie, przemyśle kosmetycznym czy rolnictwie. Powszechne stosowanie nanomateriałów doprowadza jednak do kumulowania się nanocząstek w środowisku naturalnym, co z kolei może mieć negatywny wpływ na niektóre organizmy. Te procesy są przedmiotem zainteresowań naukowych dr. Sławomira Sułowicza z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, laureata konkursu „Swoboda badań”, który zajmuje się m.in. badaniem toksyczności nanocząstek tlenku cynku względem mikroorganizmów glebowych.

Materiał stanowi część cyklu „Swoboda badań – nauka dla przyszłości”, prezentującego badania laureatów konkursu „Swoboda badań” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Link: https://us.edu.pl/swoboda-badan-dr-slawomir-sulowicz/

zdjęcie dr. Sławomira Sułowicza w laboratorium
Słowa kluczowe (tagi):