16 i 17 listopada w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się konferencja filozoficzno-fizyczna Copernicus Center @ SMCEBI

Na konferencji wystąpią m.ni. ks. prof. Michał Heller oraz jego współpracownicy związani z Centrum Kopernika w Krakowie. Z strony Uniwersytetu Śląskiego prelegentami będą filozofowie i fizycy. Konferencja będzie okazją do rozmowy i wymiany poglądów na bardzo szeroki temat filozofii w nauce. Będzie również okazją do powrotu do źródeł, którymi dla filozofii są problemy fizyki, zaś dla fizyki pytania, które dziś bywają klasyfikowane jako filozoficzne.

Program:

Środa, 16 listopada

9.45 – J. Dajka: Otwarcie konferencji
10.00 – B. Brożek: "Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie"
10.30 – M. Heller: "Człowiek we Wszechświecie Kopernika"
11.30 – J. Dajka: "Dekoherencja,  einselekcja i kwantowy darwinizm"

12.15 – Przerwa kawowa

13.00 – J. Mączka: "Historia nauki we współczesnje fizyce"
14.00 – D. Kubok: "O istocie krytycyzmu"
15.00 – W. Grygiel: "Niezmienniki w fizyce, interpretacja ontologiczna"

Czwartek, 17 listopada

10.00 – T. Pabjan: "Teologia stworzenia a teoria ewolucji"
11.00 – B. Dembiński: "Arystotelosowska koncepcja aktu i możności w pytaniu o status ontyczny obiektów kwantowych"
12.00 – J. Sładkowski: "Gry kwantowe: formalizm kwantowy na co dzień"

12.45 – Przerwa kawowa

13.45 – M. Biesiada: "Złoty wiek kosmologii"
14.30 – L. Sokołowski: "Wieloświat, metafizyka matematyczna"
15.30 – J. Król: "(Meta)fizyka liczb"
16.15 – J. Dajka & B. Dembiński: Zakończenie konferencji

Organizatorami konferencji są: Instytut Fizyki UŚ, Instytut Filozofii UŚ oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Miejsce:

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, aula 005

Ks. prof. Michał Heller. Fot. Uniwersytet Śląski
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie - logo
Copernicus Center - logo