Od 23 do 25 października 2015 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbywać będzie się pierwsze w Polsce Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat neurodydaktyki oraz praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematy główne konferencji dotyczyć będą zagadnień związanych z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”.

Sympozjum, którego inicjatorem jest dr Marek Kaczmarzyk, skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli oświaty oraz osób zainteresowanych tematyką.

W skład Komitetu Honorowego sympozjum wchodzą: przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Vetulani – neurobiolog z Polskiej Akademii Nauk, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Iwona Szarejko, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz oraz prof. Jan Potworowski.

Program oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.neurodydaktyka.us.edu.pl 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki
Słowa kluczowe (tagi):