Jesteś tutaj

W środę 1 marca 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na IV piętrze w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 zainaugurowana zostanie XVII edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Wykład pt. „O niektórych filozoficznych aspektach matematyki greckiej” wygłosi prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński z Instytutu Filozofii UŚ.

Prof. Dembiński tak streszcza swoje wystąpienie:
„Pojmowanie matematyki w starożytności ma charakter szczególny. Nie posiada ona jedynie technicznego wymiaru, do jakiego przyzwyczajeni jesteśmy dzisiaj. Matematyka starożytna stanowi szczególny sposób pojmowania rzeczywistości, rodzaj filozoficznej refleksji nad naturą i strukturą świata. W tym sensie ma ona charakter głęboko ontologiczny. Traktaty matematyczne bywają traktatami filozoficznymi. Wymaga to specyficznego podejścia do obrazu świata, który matematyka starożytna proponuje.

Chciałbym z jednej strony przedstawić filozoficzny kontekst starożytnej matematyki greckiej, z drugiej zaś strony chciałbym wskazać na kilka nieporozumień, które pojawiają się w jej rozumieniu. Ostatecznie sugeruję powrót do takiego rozumienia matematyki, które przekracza samą matematykę w stronę tego, co określać można mianem matematyczności świata. Co jednak oznacza pojęcie matematyczności świata i czy dzisiaj możemy pytać jeszcze o użyteczność tego pojęcia?”

Serdecznie zapraszamy!

 

XVII edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
Słowa kluczowe (tagi):