Jesteś tutaj

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki (20–22 października 2017 roku)
18.10.2017

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Celem spotkania jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki, a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą m.in. nad niesymetryczną naturą motywacji kar i nagród, neurologicznymi podstawami uzależnień internetowych jako efektu uczenia się, moralnością w szkole, rozrywką interaktywną jako sposobem kreowania kompetencji, komunikowaniem się placówki edukacyjnej z otoczeniem w...

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki, logo
19.10.2016

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Celem sympozjum jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematyka konferencji obejmuje zaganiania związane z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”. Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą nad znaczeniem i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetem nauczyciela, znaczeniem płci w...

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki
20.10.2015

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat neurodydaktyki oraz praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematy główne konferencji dotyczyć będą zagadnień związanych z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”.

Sympozjum, którego inicjatorem jest dr Marek Kaczmarzyk, skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów,...