Jesteś tutaj

4 i 5 marca 2015 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń” 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego organizuje międzynarodową konferencję pt. „Wczesne interwencje w następstwie traumatycznych wydarzeń”. Dr. Rony Berger – międzynarodowy ekspert w obszarze łagodzenia psychologicznych następstw terroryzmu i różnego rodzaju katastrof – poprowadzi wykłady i całodniowe warsztaty przygotowujące do pracy z osobami doświadczającymi traumatycznego, jak i codziennego stresu (zwłaszcza pracy z młodzieżą i dziećmi).

Na co dzień Dr. Rony Berger pracuje z grupami osób w różnych regionach świata dotkniętych dramatycznymi wydarzeniami lub działaniami wojennymi. Prowadzi zespoły pomocowe w sytuacjach wyjątkowych i akcjach ratownictwa medycznego, był zaangażowany w pomoc psychologiczną osobom uczestniczącym w zamachach terrorystycznych: w Oklahoma City,.w Sri Lance i Tajlandii, w serii zamachów 11 września 2001 r. w USA, osobom poszkodowanym przez huragan Katrina, tsunami w Azji czy trzęsienia ziemi w Turcji, Indonezji, Chinach, Haiti, Japonii, a ostatnio w Nowej Zelandii, Samoa i Tanzanii.

Dr. Rony Berger jest zatrudniony na Uniwersytecie Ben-Guriona (Izrael), jak również na Uniwersytecie w Tel Awiwie (Izrael).

Program:

4 marca 2015 r. (środa) od godz. 10.00 do 17.30 odbędą się wykłady „The Traumatic Memory Restructuring Model” („Model Rekonstrukcji Traumatycznych Wspomnień”) oraz „CALL to CARE” („Wezwanie do pomocy”). Wykłady dotyczące mechanizmów powstawania traumy i radzenia sobie z nią poprowadzą: dr Agnieszka Widera-Wysoczańska oraz Jarosław Gliszczyński, psychoterapeuta i superwizor.

5 marca 2015 r. (czwartek) od godz. 10.00 do17:30 Dr. Rony Berger poprowadzi warsztaty „ERASE Stress” („Wymazać stres”). Program warsztatów „ERASE Stress” powstał na bazie wyników badań naukowych. Został przygotowany przez Dr. Bergera i jego współpracowników w Izraelu, a następnie był stosowany w innych krajach. Jest wykorzystywany jako uniwersalna metoda stosowana wobec osób przeżywających permanentny stres oraz stres traumatyczny. Program jest wykorzystywany także w szkołach, uczy bowiem: jak rozwijać umiejętności radzenia sobie stresem (zwłaszcza przez młodzież i dzieci), jak pomóc młodym ludziom rozwijać i kształtować strategie oparte na prężności i odporności, jak wspierać nauczycieli w rozpoznawaniu zagrożeń rozwoju uczniów i zaburzeń związanych z przeżywaniem stresu (fragmenty warsztatów tłumaczone będą na język polski).

Wykłady oraz warsztaty odbywać będą się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląskiego. Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o uczestnictwie. 

Opłaty w wysokości 300 zł należy wnieść na nr konta UŚ: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 z dopiskiem: Warsztaty Trauma i Interwencja. Po dokonaniu płatności organizatorzy proszę o przesłanie zgłoszenia na adres: sikora.jagoda@gmail.com. W wiadomości należy umieścić następujące informacje: imię, nazwisko, nr telefonu, nazwę instytucji. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Słowa kluczowe (tagi):