Jesteś tutaj

13 czerwca 2023 roku o godz. 17.30 w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie (ul. Sosnowa 5) odbędzie się 85. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej. Gościem wydarzenia będzie dr hab. Wiktor Kotowski, prof. UW – biolog, specjalista w zakresie ekologii mokradeł oraz metod ich ochrony i restytucji przyrodniczej, współzałożyciel Centrum Ochrony Mokradeł.

Prof. Wiktor Kotowski zajmuje się funkcjonowaniem ekosystemów oraz naukowymi podstawami ochrony przyrody, zwłaszcza w kontekście ograniczania zmian klimatu i adaptacji do nich. Jest członkiem Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, członek zarządów stowarzyszeń Centrum Ochrony Mokradeł, Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, International Mire Conservation Group, a także ekspert fundacji Fota4Climate. Laureat konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Naukowiec (2022). Od lat angażuje się w popularyzację ekologii w mediach, jest też współautorem wydanego przez UW otwartego e-podręcznika „Klimatyczne ABC”. Uważa, że w działalności na rzecz przyrody i klimatu konieczne jest łączenie naukowego obiektywizmu, politycznego pragmatyzmu oraz aktywistycznego zaangażowania. Aktywnie wspiera działalność klimatycznych ruchów aktywistycznych, takich jak Extinction Rebellion, czy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

Rozmowę z gościem poprowadzą prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Wydarzenie będzie można śledzić online na Facebooku oraz kanale YT. Kontakt z widzami na wymienionych platformach zapewni Barbara Wojtaszek – prezeska Fundacji Klub Myśli Ekologicznej, polonistka i anglistka, edukatorka ekologiczna, aktywistka Śląskiego Ruchu Klimatycznego.

Organizatorami wydarzenia są:

 • Klub Myśli Ekologicznej,
 • Metropolia GZM,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ,
 • Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.
   

Patronat medialny obejmują:

 • Gazeta Uniwersytecka UŚ w Katowicach,
 • Miesięcznik Dzikie Życie,
 • Miesięcznik AURA,
 • Kwartalnik Ekologia,
 • Edukacja Etyczna,
 • Śląska Opinia,
 • Europe Direct Śląskie.
   

Szczegóły wydarzenia znajdują się na Facebooku KME.

 

tekst na plakacie znajduje się w treści wydarzenia