25 maja 2016 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XV edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Wykład pt. „Anatomia talentu” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Szarek z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Anatomia talentu” jest próbą opisu człowieka w aspektach intelektualnych i emocjonalnych, jak również analizą złożonego problemu jakim jest talent – klucz do człowieczeństwa. Zjawisko to we współczesnym świecie, a szczególnie w sztuce, jest lekceważone i deprecjonowane. Talent w pełni rozwinięty to osobowość i równocześnie niezależność, kryterium niewygodne dla współczesnego świata podległego polityce instytucjonalizmu i wygodzie. 
 
Talent: 
- postrzegany jest najczęściej jako umiejętność, 
- jest zespołem cech jak dłoń, 
- to emocje, charakter, świadomość i pożądliwość. 
 
Rozwinięcie tych cech trwa nieraz całe życie. Od nas zależy czy zdołamy dotrzeć do czasu, w którym świadomość i charakter będą czuwały nad pożądliwością i emocjami, a umiejętność będzie drogą do świadomości. Studiowanie jest najprostszą drogą do świata świadomego. Harmonia jest w nas i dla nas jak talent. 

Organizatorami interdyscyplinarnych seminariów są Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Wykład pt. „Anatomia talentu” w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
Słowa kluczowe (tagi):