Grupa naukowców z Colorado University (USA) w Boulder ogłosiła, że znaleźli najlepsze miejsce do poszukiwania życia na Marsie. To basen byłego jeziora. Zbiornik jest uważany za jedno z najmłodszych jezior, a zatem prawdopodobnie było jednym z ostatnich płynnych źródeł wody, które kiedykolwiek występowały na Marsie

Mars obecnie nie ma ciekłej wody, ale miliardy lat temu powierzchnię planety pokrywały oceany. Jak wszyscy wiemy, tam gdzie jest woda, jest potencjał do zaistnienia życia. Naukowcy uważają, że gdy marsjańskie oceany zniknęły, skończyło się również tamtejsze życie. Wciąż jednak trwają poszukiwania tego dawnego życia, jakie mogło kwitnąć na Czerwonej Planecie na długo przed tym, zanim życie pojawiło się na Ziemi.

Marsjański łazik Curiosity już kilkakrotnie dostarczał naukowcom z NASA danych wskazujących na istnienie wody na Marsie. Sonda znalazła ślady dawnego strumienia, stwierdzono również, że w miejscu, w którym wylądował Curiosity, czyli w kraterze Gale, było niegdyś ogromne jezioro. W 2015 roku pojawiły się kolejne dowody na to, że Mars miał drugi duży zbiornik wód powierzchniowych.

Ostatnie odnalezione jezioro znajduje się wewnątrz basenu w pobliżu marsjańskiego równika, ok. 185 km od miejsca, gdzie obecnie działa amerykański łazik Opportunity. Zespół naukowców z University of Colorado przebadał osady soli chlorowej na powierzchni blisko 29 km2 w rejonie Meridiani. Podobnie jak na Ziemi, złoża soli występujące na dużą skalę są uważane za dowód odparowania akwenów.

Na podstawie rozmiarów powierzchni i grubości osadów soli naukowcy szacują, że jezioro zawartość soli w wodzie wynosiła ok. 8%, czyli podobnie jak na Ziemi i dlatego można sądzić, iż mogło stanowić przyjazne środowisko dla zaistnienia życia mikroorganizmów.

Korzystając z obrazowania opracowanego przez orbiter marsjański należący do NASA Mars Reconnaissance Orbiter, który krąży wokół planety od 2006 roku, grupa naukowców przestudiowała grunt i geografię wokół basenu. Znaleźli wystarczające dowody, by stwierdzić, że w pewnym momencie jezioro było tak duże, że przekroczyło krawędzie niecki, tworząc kanały. Naukowcy wykreślili przebieg kanałów do sąsiednich równin wulkanicznych, które rozciągają się setki kilometrów od jeziora. Wiek równin obliczyli na prawie 3,6 miliarda lat. Ponieważ kanały wodne utworzone przez jezioro przedzielają wulkaniczne równiny, muszą być młodsze. Z tego wynika, że jezioro ma mniej niż 3,6 miliardów lat. Jak zatem pokazują badania naukowców z Colorado University woda w stanie ciekłym była na Marsie zjawiskiem powszechnym prawie 3,6 miliarda lat temu. Zgodnie z teorią o występowaniu oceanów w tym czasie atmosfera Marsa była ciepła i wilgotna, co sprzyjało utrzymywaniu się zbiorników wodnych na powierzchni planety. Jednak ok. 200 mln lat później na planecie znajdował się już ostatni rezerwuar wody w stanie ciekłym.

Nowo odkryty zbiornik uznano za jedno z najmłodszych jezior, a zatem prawdopodobnie było jednym z ostatnich płynnych źródeł wody, które kiedykolwiek występowały na Marsie. Naukowcy obecnie badają wiek i pochodzenie osadów soli na całej planecie, aby stwierdzić, ile w sumie było wody na powierzchni Marsa. Wyniki dotychczasowych badań zostały opublikowane niedawno w czasopiśmie „Geology”.

 

Opracowano na podstawie:
Last lake on Mars? A 3.6 billion-year-old dried-up lake may have held potentially habitable surface water
Scientists discovered the last lake on Mars, which might be preserving ancient life

 

Krater Victoria w regionie Meridiani. Fot. NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Cornell/Ohio State University
Słowa kluczowe (tagi):