Jesteś tutaj

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku między godz. 9.30 a 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Dzień z Wampirem, czyli seryjni zabójcy i metody wykrywcze w sprawach o zabójstwo”. Organizatorami wydarzenia są studenckie koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prawa Medycznego, Prawa Karnego oraz Psychologii w Prawie.

Całość problematyki podzielona została na dwie sesje plenarne poświęcone zagadnieniom prawnym, psychologicznym, kryminalistycznym i kulturowym zjawiska seryjnej przestępczości. Podczas spotkania omówione zostaną takie tematy, jak: studium przypadku, pułapki konceptualizacyjno-metodologiczne, zachowania przestępców oraz ślady pozostawione na miejscach zdarzeń, zbrodnie wykryte po latach, a także filmowe wizerunki seryjnych morderców oraz kwestie prawne związane z ustawą o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia.

W trakcie sympozjum zorganizowana zostanie również akcja krwiodawstwa realizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Obecnie limit miejsc (wynikający z ograniczonej pojemności auli) został wyczerpany. Osobą kontaktową w sprawach sympozjum jest dr Robert Netczuk z Katedry Prawa Karnego Procesowego UŚ, opiekun Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego (e-mail: robert.netczuk@us.edu.pl). 

Program sympozjum (plik PDF)

 

Sympozjum naukowe „Dzień z Wampirem, czyli seryjni zabójcy i metody wykrywcze w sprawach o zabójstwo”