29 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rusza trzydniowa konferencja Conference of Youth COY14, spotkanie organizowane przed szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach (24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, UNFCCC). 

Conference of Youth (COY) to spotkanie organizowane przed szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach – 24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Wydarzenie adresowane jest do osób interesujących się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz wszelkimi kwestiami dotyczącymi zmian środowiskowych. Konferencja COY ma służyć wymianie doświadczeń, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Program spotkania obejmuje sesje merytoryczne, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Trzydniowa konferencja odbywać będzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11). Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 29 listopada 2018 roku, a podsumowanie z udziałem przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, sekretarz wykonawczej ONZ oraz wiceministra środowiska RP – na 1 grudnia.

Program Conference of Youth dostępny jest na stronie: conference-of-youth.org.

Conference of Youth (COY), logo