Jesteś tutaj

Regularna i odpowiednia aktywność fizyczna, w tym wystarczająca ilość odpoczynku, znacząco zmniejsza zagrożenie zachorowania na siedem różnych typów nowotworów. Takim wnioskiem zakończyły się obszerne, długoterminowe badania, przeprowadzone na grupie ponad 750 tysięcy osób.

O tym, że odpoczynek i aktywność fizyczną są zdrowe dla naszego organizmu nie trzeba nikogo przekonywać. Od dawana widoczna też była zależność odpowiedniej kondycji naszego ciała wobec tak poważnych zachorować jak nowotwory. To, co intuicyjnie wydaje się jasne, nie zostało jednak nigdy precyzyjnie opisane przez naukę. Pojedyncze badania, prowadzone w tym zakresie, nie przyniosły, jak dotąd pełnego obrazu.

Teraz, zespół naukowców z kilku wiodących ośrodków badawczych oparł swoje analizy na danych zebranych w badaniach prowadzonych z różnych perspektyw, w sumie na ponad 750 tysiącach osób . W podsumowaniu badań naukowcy nie tylko stwierdzili zależność między kondycją fizyczną a zachorowalnością na raka, ale wskazali które dokładnie odmiany raka są szczególnie z tym powiązane i jaka jest odpowiednia „dawka” wysiłku fizycznego, która przynosi optymalne rezultaty.

Na potrzeby tej analizy zgromadzono dane od dziewięciu różnych grup, badanych z różnych perspektyw. Zasadniczo podstawą wszystkich badań była deklaracja badanych na temat czasu, sposobu i intensywności aktywności fizycznej w czasie wolnym, a także wszelkie incydenty nowotworowe tych osób.

Badania prowadzili naukowcy z amerykańskiego National Cancer Institute, a także American Cancer Society oraz Harvard T.H. Chan School of Public Health. Badania opublikowano w czasopiśmie “Journal of Clinical Oncology”.

Zdaniem badaczy odpowiednia ilość wysiłku fizycznego powinna sięgać 2,5 do 5 godzin średniego wysiłku albo 1,25 do 2,5 godziny intensywnego wysiłku w tygodniu. Te ilości przeliczane są na jednostkę, określaną jako MET – ang. metabolic equivalent task, czyli ilość energii zużywanej przez osobę w stanie spoczynku (osoby siedzącej spokojnie), a więc ilość energii niezbędnej do przeprowadzenia przez organizm istotnych czynności metabolicznych. Średni wysiłek fizyczny to taki, w którym zużywa 3-6 MET, a intensywny wysiłek to taki, w którym organizm zużywa ponad 6 MET.

Optymalny wynik to więc w przeliczeniu 7,5-15 godzin MET na tydzień, przy czym im wyżej górnej granicy, tym lepszy efekt. Taka ilość zużyte energii jest skorelowana z obniżonym ryzykiem pojawienia się raka jelita grubego u mężczyzn (o 8 procent przy 7,5 godzin MET na tydzień, o 14 procent przy 15 godzinach MET na tydzień), raka piersi u kobiet (odpowiednio 6-10 procent), raka trzonu macicy (aż 10-18 procent), szpiczaka mnogiego, to jest nowotworu układu krwiotwórczego (14-19 procent), raka nerki (11-17 procent), raka wątroby (18-27 procent) i chłonniaka nieziarniczego u kobiet (11-18 procent). W sumie badano 15 różnych rodzajów nowotworu, ale o ośmiu pozostałych nie stwierdzono wyraźnej korelacji.

 

Źródło badań: Amount and Intensity of Leisure-Time Physical Activity and Lower Cancer Risk, Matthews et al. Journal of Clinical Oncology (2019). DOI: 10.1200/JCO.19.02407

Opracowano na podstawie artykułu Report links recommended physical activity levels to lower risk of seven cancers opublikowanego na portalu MedicalXpress.

źródło: domena publiczna - Pixabay.com