Jesteś tutaj

Od 18 do 31 lipca Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Fundacją "Why Not" organizują wyprawę naukowo-badawczą od źródeł do ujścia Wisły. Patronat medialny nad wyprawą objął Przystanek Nauka.

Grupa aktywistów fundacji społecznej "Why Not" oraz naukowców Uniwersytetu Śląskiego postawiła sobie cel: zbadać zmienność parametrów jakościowych wody rzeki Wisły na niespełna 1000-kilometrowym odcinku jej spływu. Wisła jako najbardziej nieuregulowana rzeka w Europie jest poddana negatywnym wpływom urbanizacji oraz zmianom klimatu. Akcja „Czysta Wisła, Why Not?” ma za zadanie przedstawienie aktualnego wykazu stanu wody, wpływ globalnej gospodarki na kondycję przyrody, a także promocję zdrowego i aktywnego trybu życia. 

- Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaplanowaliśmy pomiary najważniejszych parametrów jakości wody i powietrza co kilka kilometrów oraz pobór próbek do badań laboratoryjnych w kluczowych miejscach biegu Wisły, w ciągu dwutygodniowego spływu – zapowiadają działacze fundacji. 

 Podczas spływu, który będzie trwał od 18 do 31 lipca 2021 roku, zostaną wykorzystane kajaki fundacji oraz łodzie badawcze i sprzęt pomiarowy Uniwersytetu Śląskiego, włącznie z unikatową łodzią UŚKA II i balonem badawczym ULKA. W ekspedycji weźmie udział dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ – dyrektor Śląskiego Centrum Wody UŚ wraz ze swoim zespołem badawczym.  Podczas wyprawy zostaną wykorzystane kajaki fundacji oraz łodzie badawcze, razem z unikatową łodzią UŚKA II i balonem badawczym ULKA. Projektobejmuje spływ rzeką i wykonywanie pomiarów wieloparametrowych oraz pobieranie próbek do badań laboratoryjnych. Część wyników będzie udostępniana w trybie online na specjalnie utworzonej mapie wydarzenia. Uniwersytet Śląski w Katowicach, szczególnie zaangażowany w część naukowo-badawczą, zapewni specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz kompetencje interdyscyplinarnej grupy naukowców: hydrologów, chemików i biologów. Uzyskane wyniki posłużą między innymi do zdefiniowania potrzeb i wyzwań dotyczących czystej Wisły.

Celem wyprawy jest kompleksowa analiza zmienności parametrów jakościowych powietrza oraz wody w rzece Wiśle na niemalże 1000 km jej przebiegu, a także promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej Fundacji „Why Not” oraz stronie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ujście Wisły do Zbiornika Goczałkowickiego | fot. Andrzej Siudy