Jesteś tutaj

16.12.2014

Biuro Rzeczników Patentowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach przy udziale nowo powstałego uniwersyteckiego Biura Rzeczników Patentowych, którego koordynatorem jest rzecznik patentowy mgr Mariusz Grzesiczak, wspiera naszych naukowców oraz współpracujących z nimi Partnerów Biznesowych w aspekcie komercjalizacji pomysłów naukowych. BRP wspomaga naukowców w tworzeniu zgłoszeń do Urzędu Patentowego w oparciu o rezultaty prac badawczych lub zgłaszane przez naszych pracowników i doktorantów...

15.12.2014

Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody

Abtow biotechnology sp. z o.o. to typowa spółka spin-out bezpośrednio związana z powstaniem interdyscyplinarnego zespołu naukowców Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz spółki Tech-form. Podstawą prac zespołu są prace badawczo-rozwojowe z obszaru biomonitoringu jakości wody i komercjalizacji wynalazku naszych naukowców – Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW). ABTOW odpowiada na potrzebę usunięcia ryzyka skażenia...

Strony