Jesteś tutaj

Bliżej nowoczesnych metod badawczych

Zakończony został projekt pt. "Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej" koordynowany przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego.


Celem projektu jest zapewnienie ochrony własności intelektualnej w zakresie ilościowego pomiaru parametrów fizycznych badanego obiektu z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i finansowany z poddziałania 1.3.2 "Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarki osi priorytetowej "Badania i rozwój nowoczesnych technologii". Badania w ramach projektu związane były z komputerową analizą własności mechanicznych badanej tkanki z uwzględnieniem jej struktury. W ramach prac badawczych udało się opracować trzy wynalazki, których autorami są m.in. dr Marcin Binkowski i mgr Michał Walczak – naukowcy z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Opracowane wynalazki to:

  • Wzornik do ustalania parametrów fizycznych obiektu zobrazowanego tomografem komputerowym;
  • Technologia produkcji i parametryzacji cech wzorników;
  • Technologia pomiaru umożliwiająca korekcję dystorsji obrazu (wady optycznej polegającej na różnicy w powiększeniu w zależności od odległości od osi optycznej).

 

Opracowane rozwiązania mogą mieć zastosowanie w produkcji mikrotomografów oraz wzorników. Nowe podejście w obszarze tomografii pozwoli na otrzymanie bardziej wiarygodnych wyników badań obrazowania wybranych struktur i eliminacji artefaktów zaburzających otrzymywane tym sposobem obrazy.