Jesteś tutaj

Fot. pixabay.com
04.10.2017

Sposoby utylizacji gliceryny

Jednym z efektów produkcji biodiesla są jednak duże ilości gliceryny – organicznego związku chemicznego będącego produktem ubocznym wielu innych procesów przemysłowych, co rodzi problem zagospodarowania jego rosnących nadwyżek. W związku z tym naukowcy opracowują technologie umożliwiające szybką utylizację odpadów glicerynowych do produktów będących użytecznymi chemikaliami wykorzystywanymi do dalszych syntez. Jedno z takich rozwiązań zaproponował zespół chemików z Uniwersytetu Śląskiego, a...

Cztery różne pigułki ułożone obok siebie na białym podłożu
20.09.2017

Lek dla mężczyzn skuteczniejszy

Jak wyjaśnia prof. Marian Paluch, ponad 90% substancji aktywnych zawartych w produktach leczniczych o stałej postaci, tj. w tabletkach czy w kapsułkach, to substancje krystaliczne. Leki w takiej krystalicznej formie – ze względu na uporządkowaną strukturę wewnętrzną – bardzo często charakteryzują się słabą rozpuszczalnością w wodzie, co z kolei niezwykle często przekłada się na ich niską biodostępność. Dlatego właśnie poszukuje się metod mających na celu poprawę...

Materiały fotoluminescencyjne otrzymane przy zastosowaniu opatentowanej metody. Fot. dr Andrzej Swinarew
17.07.2017

Patent dla sposobu otrzymywania polimerów fotoluminescencyjnych o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych

Otrzymane według opatentowanego sposobu polimery fotoluminescencyjne cechuje wysoka masa cząsteczkowa oraz związana z nią stabilność związków, a także znacząca wydajność kwantowej luminescencji.
Jak wyjaśnia członek zespołu badawczego dr Andrzej Swinarew niezwykle trudno jest otrzymać polimery, które charakteryzowałyby się wysoką masą cząsteczkową. Wielkość ta ma znaczenie, ponieważ od niej uzależniona jest m.in. stabilność otrzymanych związków oraz energochłonność...

Strony