Jesteś tutaj

15.02.2017

Patent dla wynalazku pn. „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Michał Filapek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Sebastian Pawlus, doktoranci mgr Kinga Janicka i mgr Sławomir Kula oraz absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ mgr Dariusz Błach są twórcami wynalazku pn. „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”, który 24 stycznia 2017 roku decyzją UPRP roku został objęty ochroną patentową.

...
12.05.2015

Nowe rozwiązanie w mikrotomografii

Zakończony został projekt pt. "Metoda ilościowego pomiaru parametrów fizycznych tkanki kostnej badanej z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej" koordynowany przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego.


Celem projektu jest zapewnienie ochrony własności intelektualnej w zakresie ilościowego pomiaru parametrów fizycznych badanego obiektu z zastosowaniem wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej....

05.03.2015

Formy ochrony know-how

Wielu naukowców, w tym również doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, opracowuje nowe pomysły naukowe i rozwiązania techniczne, które często posiadają cechy projektów wynalazczych, w tym przede wszystkim wynalazków i wzorów użytkowych. Na czele Twórców znajdują się naukowcy kierunków ścisłych na wydziałach takich jak: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Wszyscy Twórcy...

Strony