Jesteś tutaj

05.03.2015

Formy ochrony know-how

Wielu naukowców, w tym również doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, opracowuje nowe pomysły naukowe i rozwiązania techniczne, które często posiadają cechy projektów wynalazczych, w tym przede wszystkim wynalazków i wzorów użytkowych. Na czele Twórców znajdują się naukowcy kierunków ścisłych na wydziałach takich jak: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi. Wszyscy Twórcy...

24.01.2015

Od pomysłu do patentu

Wynalazek to nowy pomysł, rozwiązanie w określonym obszarze aktywności. Terminu tego nie należy mylić z pojęciem wzoru przemysłowego lub użytkowego. Droga komercjalizacji konkretnego wynalazku zależy od stopnia zaawansowania technologicznego i może trwać nawet kilka lat. Na czas jaki upływa od powstania pomysłu do momentu uzyskania patentu wpływają m.in.: postęp prac badawczych, w tym obecność lub brak barier finansowania badań, czy czas oczekiwania na...

16.12.2014

Biuro Rzeczników Patentowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach przy udziale nowo powstałego uniwersyteckiego Biura Rzeczników Patentowych, którego koordynatorem jest rzecznik patentowy mgr Mariusz Grzesiczak, wspiera naszych naukowców oraz współpracujących z nimi Partnerów Biznesowych w aspekcie komercjalizacji pomysłów naukowych. BRP wspomaga naukowców w tworzeniu zgłoszeń do Urzędu Patentowego w oparciu o rezultaty prac badawczych lub zgłaszane przez naszych pracowników i doktorantów...

Strony