Jesteś tutaj

24.01.2015

Od pomysłu do patentu

Wynalazek to nowy pomysł, rozwiązanie w określonym obszarze aktywności. Terminu tego nie należy mylić z pojęciem wzoru przemysłowego lub użytkowego. Droga komercjalizacji konkretnego wynalazku zależy od stopnia zaawansowania technologicznego i może trwać nawet kilka lat. Na czas jaki upływa od powstania pomysłu do momentu uzyskania patentu wpływają m.in.: postęp prac badawczych, w tym obecność lub brak barier finansowania badań, czy czas oczekiwania na...

16.12.2014

Biuro Rzeczników Patentowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach przy udziale nowo powstałego uniwersyteckiego Biura Rzeczników Patentowych, którego koordynatorem jest rzecznik patentowy mgr Mariusz Grzesiczak, wspiera naszych naukowców oraz współpracujących z nimi Partnerów Biznesowych w aspekcie komercjalizacji pomysłów naukowych. BRP wspomaga naukowców w tworzeniu zgłoszeń do Urzędu Patentowego w oparciu o rezultaty prac badawczych lub zgłaszane przez naszych pracowników i doktorantów...

15.12.2014

Automatyczny Biodetektor Toksyczności Ogólnej Wody

Abtow biotechnology sp. z o.o. to typowa spółka spin-out bezpośrednio związana z powstaniem interdyscyplinarnego zespołu naukowców Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz spółki Tech-form. Podstawą prac zespołu są prace badawczo-rozwojowe z obszaru biomonitoringu jakości wody i komercjalizacji wynalazku naszych naukowców – Automatycznego Biodetektora Toksyczności Ogólnej Wody (ABTOW). ABTOW odpowiada na potrzebę usunięcia ryzyka skażenia...

Strony