Jesteś tutaj

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego otrzymali cykliczne acetale w reakcji alkoholi z ketonami. Zastosowana metoda umożliwia wytwarzanie związków mających zastosowanie jako dodatki do paliw płynnych. Korzyści płynące z takiego rozwiązania obejmują obniżenie temperatury krzepnięcia paliwa lub konserwacji układu paliwowego i wzbogacenia paliw poprzez podniesienie liczby oktanowej, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie mocy silnika i redukcję spalania.

Rosnące zapotrzebowanie na produkty ropopochodne oraz ostatnie regulacje prawne w zakresie obrotu i wytwarzania paliw płynnych wymuszają na producentach domieszkowanie paliw chemikaliami pochodzącymi ze źródeł naturalnych. Potencjalnym dodatkiem do paliw mogą być pochodne gliceryny będącej tanim i popularnie występującym surowcem, który może służyć do wytwarzania bardziej użytecznych chemikaliów. Gliceryna jest ogólnie dostępna m.in. ze względu na to, że uzyskuje się ją jako produkt uboczny wielu procesów, w tym podczas produkcji biodiesla z oleju rzepakowego.

Obecnie naukowcy poszukują nowych zastosowań pochodnych gliceryny jako potencjalnego dodatku do paliwa, alternatywą jest jej funkcjonalizacja do pięcio- lub sześcioczłonowych cyklicznych acetali na drodze kondensacji z odpowiednio dobranymi związkami organicznymi. Opracowaniem takich dodatków do paliw płynnych zajęli się również naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, którzy otrzymali cykliczne acetale w reakcji odpowiednich alkoholi z ketonami przy zastosowaniu nanokatalizatorów mono-, bi- lub trimetalicznych Re, Rh, Ru, Ir.

Autorami wynalazku są pracownicy i doktoranci z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ: dr Maciej Kapkowski, mgr Weronika Ambrożkiewicz, prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański oraz dr Tomasz Siudyga.

Źródło: domena publiczna - pixabay.com
Słowa kluczowe (tagi):