Jesteś tutaj

100-lecie odzyskania niepodległości
09.11.2018

100. rocznica odzyskania niepodległości

Rok 1918. Polska odzyskuje niepodległość, czekało na nią pięć pokoleń…

– Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało” – słowa te wypowiedział Jędrzej Moraczewski, pierwszy premier II RP. Zaborcom nie udało się zabić ducha wolności Polaków. Postulat odzyskania niepodległości pojawiał się w każdym pokoleniu, powracał w postaci kolejnych zrywów narodowowyzwoleńczych. Powstania kościuszkowskie, wielkopolskie,...

Mozaika w katedrze w Sienie (Włochy) wyobrażająca Hermesa Trismegistosa w towarzystwie mędrców Wschodu i Zachodu. Foto: domena publiczna
10.10.2018

Nauka hermetycznie zamknięta

Dr Agata Sowińska, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej, jest autorką monografii pt. „Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018). Publikacja ta jest rozprawą doktorską, która zdobyła uznanie recenzentów i została wyróżniona w 2017 roku Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Droga do zgłębienia tajników hermetyzmu była splotem wielu przypadków, których punktem wyjścia była...

Aparat do wykonywania dagerotypów z 1839 roku Źródło: www.commons.wikimedia.org, licencja: domena publiczna
04.10.2018

Co przedstawiały pierwsze XIX-wieczne fotografie?

Dagerotypia była skomplikowanym procesem fotograficznym. Jak wyjaśnia prof. Aleksander Żakowicz, wypolerowaną, srebrną lub miedzianą płytkę zanurzano w roztworze na przykład kwasu solnego, aby na jej powierzchni mógł się wytworzyć chlorek srebra. Następnie była ona naświetlana i przekładana do pojemnika, w którym osadzały się opary rtęci umożliwiające powstanie obrazu dagerotypowego dodatkowo utrwalanego w solach kwasu tiosiarkowego lub cyjanowodorowego.

...

Strony