Jesteś tutaj

Wykład dr Magdaleny Szyndler „Folklor muzyczny Beskidów. Karpackie instrumenty ludowe” odbył się 14 grudnia 2017 roku i był pierwszym z cyklu wykładów mistrzowskich „Artysta – powołanie czy profesja”, który dr hab. Małgorzata Kaniowska przygotowała wraz ze swoimi współpracownikami.

Prowadząca wykład jest etnomuzykologiem, folklorystką, pedagogiem i muzykiem – gra na skrzypcach. Od czasu wykładów mistrzowskich uzyskała habilitację, od 2019 roku jest również zatrudniona na stanowisku profesora UŚ na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

Wykład dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej „Sztuka dyrygowania – historia i współczesność”

Wykłady mistrzowskie były jedną z inicjatyw uświetniających jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od listopada 2017 roku 12 wybitnych naukowców śląskiej uczelni w swoich wykładach przybliżała rzeczywistość w ujęciu jednej z 12 dyscyplin.

Słowa kluczowe (tagi):