Jesteś tutaj

Wykład dr hab. Krzysztofa Maliszewskiego „Od-zyskać czas edukacji – o tych, którzy wędrują” był kolejnym z cyklu wystąpień „Edukacja jako czas »od-zysku« stanowiącą jedną z odsłon wykładów mistrzowskich organizowanych przez Uniwersytet Śląski.

Cykl wykładów dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego jest próbą namysłu nad edukacją jako formą przeżywania czasu, z którego trzeba umieć coś zyskać poprzez odzyskiwanie doświadczeń ulotnych, przesłoniętych, zmarginalizowanych albo zdegradowanych, a jednak w kształceniu niezbędnych, newralgicznych (kluczowych i delikatnych). Przede wszystkim w edukacji trzeba od-zyskać sam czas, a także: nadzieję, gościnność, uważność lekturową, wstyd – i to tym (za)gubionym przez nas doświadczeniom poświęcone będą poszczególne odsłony wykładu.

Wykład dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego „Od-zyskać czas edukacji”

Wykłady mistrzowskie to jedna z inicjatyw, które uświetniały jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od listopada 2017 do maja 2018 12 wybitnych naukowców śląskiej uczelni w swoich wykładach przybliżało rzeczywistość w ujęciu jednej z 12 dyscyplin.