Jesteś tutaj

21.04.2020

Wykład prof. Jacka Jani „Okłady z lodu”

Prof. zw. dr hab. Jacek Jania to światowej klasy badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog i specjalista z zakresu teledetekcji, międzynarodowy autorytet w zakresie badań lodowców uchodzących do morza. Prowadził badania glacjologiczne i geomorfologiczne na Spitsbergenie, na Islandii i na Alasce, a także w Tatrach i na terenie północnej Polski. Uczestnik ponad 30 wypraw na Spitsbergen, wieloma z nich kierował. Ceniony nauczyciel akademicki.

...
06.04.2020

Wykład dr hab. Małgorzaty Kaniowskiej „Sztuka dyrygowania – historia i współczesność”

Dr hab. Małgorzata Kaniowska jest dyrygentem, pedagogiem i animatorem kultury. Pracuje na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (dawnym Wydziale Artystycznym), na którym pełni funkcję prodziekana ds. twórczości artystycznej i umiędzynarodowienia. Jest założycielką i dyrektorem artystycznym orkiestry „Camerata Impuls”, z którą zrealizowała szereg projektów koncertowych i fonograficznych (udział w nagraniu 14 płyt kompaktowych). Jako dyrygent...

18.07.2019

Wykład dr. hab. Krzysztofa Maliszewskiego „Od-zyskać czas edukacji”

Dr hab. Krzysztof Maliszewski pełni funkcję kierownika Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki UŚ w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na pedagogice filozoficznej (zwłaszcza aksjologicznych i antropologicznych aspektach wychowania), historii myśli pedagogicznej oraz problematyce pedagogiki kultury, a także na hermeneutycznych podstawach humanistyki.

Wykłady mistrzowskie to jedna z inicjatyw,...

Strony