Jesteś tutaj

W piątek 4 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 odbędzie się XI Dyskusja Panelowa z cyklu „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem” pt. „Światło i dźwięk”

Od Światowego Roku Fizyki 2005 corocznie na początku grudnia Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje Dyskusję Panelową „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem”. Temat tegorocznej dyskusji to „Światło i dźwięk”. Światło – ponieważ Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na swojej 68. sesji proklamowało rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło (ang. International Year of Light and Light-based Technologies). Dyskusje z cyklu „Oblicza fizyki” miały szeroką tematykę, więc i w tym roku organizatorzy nie chcieli ograniczyć się tylko do światła i uzupełnili je o dźwięk. Wszak to wzrok i słuch są zmysłami, które odgrywają ogromną rolę w naszym postrzeganiu świata.

Program XI Dyskusji Panelowej:

10.00 – 10.10 Otwarcie: prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (Dyrektor Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski);
10.10 – 10.55 prof. dr hab. Wojciech Gawlik (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jagielloński): „Rok światła – era fotoniki”;
10.55 – 11.40 prof. dr hab. Aleksander Sęk (Instytut Akustyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza): „Ucho – nie tylko narząd słuchu, nie tylko detektor dźwięku)”;
12.10 – 12.55 prof. dr hab. Wiesław Gruszecki (Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej): „Fotosynteza w świetle”;
14.00 – 14.45 prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński): „SOLARIS – nowe światło dla polskiej nauki”;
15.00 – 15.45 prof. dr hab. Bogusław Fugiel (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski): „Nie bój się, Kate!”.

 

Uzupełnieniem Dyskusji będzie możliwość zwiedzania wystawy „Autostrada dźwięku” udostępnionej przez Instytut Odkrywania Tajemnic w pomieszczeniach dawnej biblioteki Instytutu Fizyki.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: obliczafizyki.us.edu.pl

XI Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem”
Słowa kluczowe (tagi):