Od 29 lipca do 16 sierpnia 2015 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizować będzie trzecie już warsztaty letnie w ramach programu CEEPUS

Cykl seminaryjno-warsztatowy nastawiony jest w sposób szczególny na zagadnienia związane z językiem polskim i jego przemianami; gwarą śląską – jej specyfiką, przemianami, zakresem użycia; śląską mową jako nośnikiem wartości kulturowych i narzędziem twórczości artystycznej; tendencjami rozwojowymi w literaturze i kulturze polskiej; literaturze na Śląsku i o Śląsku. Program kulturalny zaplanowany jako dopełnienie i uzupełnienie cyklu seminaryjnego obejmuje: udział w projekcjach najnowszych polskich filmów, zwłaszcza dotyczących tematyki śląskiej, udział w koncertach różnych gatunków muzyki, w spotkaniach ze śląskimi twórcami kultury i politykami; uczestnictwo w imprezach i konkursach organizowanych podczas trwania warsztatów (w Wieczorze Narodów, Teatrze Studenckim, Wieczorze Poezji poświęconym Stanisławowi Barańczakowi). Zaznajamiając adresatów projektu ze zmianami zachodzącymi w języku i literaturze polskiej, brane są pod uwagę również dokonania literackie i kulturowe ważne dla regionu. Prezentowane i omawiane zostaną teksty gwarowe oraz dorobek twórców związanych ze Śląskiem, a uczestniczących w wytwarzaniu dóbr kultury ogólnonarodowej. Wiele poruszanych tematów dotyczyć będzie pojęcia stereotypów i autostereotypów, dylematów wielokulturowości oraz problematyki regionu pogranicza. Szczególną rolę w tegorocznych warsztatach odegra cykl zajęć poświęconych życiu i twórczości Stanisława Barańczaka, wybitnego polskiego poety, który 20 lat temu został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

W warsztatach udział weźmie 15 osób, studentów, doktorantów i pracowników europejskich uczelni z Austrii, Bułgarii, Węgier, Macedonii, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ - logo
Słowa kluczowe (tagi):