Od 7 grudnia 2018 roku do końca stycznia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz w rektoracie UŚ dostępna jest ekspozycja prezentująca wybór plakatów z dwóch ostatnich edycji międzynarodowej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat”oraz zwiastun tegorocznej, na której pokazanych zostanie około stu plakatów wyselekcjonowanych spośród 1300 nadesłanych prac. 

Ekoplakat” to projekt, którego celem jest aktywizowanie środowisk odbiorców i twórców do propagowania ekologii, zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, poprzez komunikat wizualny, jakim jest plakat. W przedsięwzięcie, które zainicjowane zostało w 2006 roku, zaangażowany jest Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Autorami plakatów prezentowanych podczas pierwszej wystawy byli wyłącznie pracownicy naukowo-dydaktyczni, profesorowie i wykładowcy Instytutu Sztuki UŚ. W kolejnych edycjach do projektu dołączyli studenci. Najpierw z Uniwersytetu Śląskiego, następnie z innych szkół wyższych: akademii sztuk pięknych, uniwersyteckich wydziałów artystycznych czy uczelni artystyczno-technicznych, takich jak Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Obecnie wystawa ma zasięg międzynarodowy, a swoje prace zgłaszają do niej zarówno profesjonaliści, jak i młodzi artyści z całego świata. Cztery lata temu wystawa przybrała formę konkursu, od tego czasu autor najlepszej pracy studenckiej otrzymuje Statuetkę im. Profesora Artura Starczewskiego – nieżyjącego już członka społeczności akademickiej, artysty, projektanta i pedagoga związanego z cieszyńskim wydziałem Uniwersytetu Śląskiego, kształcącym studentów w zakresie sztuk wizualnych.

Każda edycja wystawy porusza inne zagadnienia z zakresu ekologii. Tegoroczna dotyczy zmian klimatycznych, poprzednie poświęcone były zagadnieniom związanym z odnawialnymi źródłami energii, zjawiskiem niskiej emisji czy chorobami cywilizacyjnymi – stresem i depresją.

Kuratorem wystawy jest dr hab. Tomasz Kipka z Zakładu Projektowania Graficznego na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. 

Międzynarodowa wystawa plakatu ekologicznego „Ekoplakat”
Słowa kluczowe (tagi):