Jesteś tutaj

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki zaprasza na konwersatorium, w ramach którego dr Jerzy Jarosz z pracowni Dydaktyki Fizyki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład pt. „Rola i miejsce eksperymentu w procesie dydaktycznym”

Zasadniczą rolą eksperymentu w nauce, oprócz dostarczania liczb, jest dostarczanie przesłanek do formułowania hipotez oraz ich weryfikowanie. W procesie dydaktycznym eksperyment odgrywa również inne role i może spełniać znacznie więcej istotnych funkcji. W czasie wykładu zademonstrowane zostaną przykładowe eksperymenty wprowadzające zależności jakościowe i ilościowe, modelujące i ilustrujące rzeczywistość, a także rozszerzające możliwości percepcji. Omówione zostaną również cele, jakim mogą one w praktyce szkolnej i uniwersyteckiej.

Na konwersatorium zapraszamy 25 lutego 2015 r. o godz. 15.00 do sali audytoryjnej III w Instytucie Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Dr Jerzy Jarosz jest zastępcą dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego U UŚ ds. Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
Słowa kluczowe (tagi):