Jesteś tutaj

Funkcjonowanie w warunkach stresu pandemicznego może powodować rozwój syndromu wypalenia. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zbadali zjawisko wypalenia związanego z pandemią w Polsce.

Badania poświęcone funkcjonowaniu człowieka w warunkach stresu pokazały, iż długotrwałe poczucie, że własne zasoby i umiejętności radzenia sobie nie są wystarczające względem wymagań sytuacyjnych i powodują zjawisko wypalenia (Maslach i Leitner, 2016). Wypalenie najczęściej doświadczane jest w kontekście środowiska zawodowego, jednak syndrom ten obserwuje się także w ramach funkcjonowania w innych rolach, np. w roli rodzicielskiej (Mikołajczak etal., 2019).

Pandemia COVID-19 wiąże się z długotrwałą ekspozycją na nowe i stosunkowo trwałe stresory, np. zagrożenie zdrowia, zagrożenie pogorszeniem sytuacji zawodowej etc. Funkcjonowanie w warunkach stresu pandemicznego może zatem powodować rozwój syndromu wypalenia. Problemowi temu poświęcone zostały badania zrealizowane przez dr. Marcina Moronia, dr. Łukasza Jacha, dr Karinę Atłas i Justynę Nowakowską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tworzących zespół Uniwersyteckiego Centrum Kreatywnego Obywatelstwa) wraz z Muratem Yildiriem z University of Leicester. Wyniki opublikowano w artykule pt. ”Exhausted due to the pandemic: Validation of Coronavirus Stress Measure and COVID-19 Burnout Scale in a Polish sample” w czasopiśmie ”Current Psychology”.

W artykule zaprezentowano polską wersję narzędzi pomiarowych służących do oceny stresu pandemicznego i wypalenia pandemicznego. Pokazano, iż w rok po wybuchu pandemii nadal notowano wysokie poziomy stresu i wypalenia pandemicznego, zaś wskaźniki te pozytywnie korelowały z depresyjnością i lękowością. Psychologiczna odporność okazała się być predyktorem niższego stresu i pandemii. W badaniach zaproponowano tymczasowe punkty odcięcia, które mogą służyć do identyfikacji osób szczególnie zagrożonych konsekwencjami funkcjonowania w warunkach stresu pandemicznego. Ich zastosowanie może pomóc w docieraniu do osób, które z powodu swojego sposobu reagowania na stres psychologiczny w obliczu pandemii COVID-19 są zagrożone rozwojem zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych.

Aktualnie prowadzone są dalsze badania nad zagadnieniem wypalenia pandemicznego w kontekście relacji rodzinnych oraz innych typów wypalenia.

Artykuł pt. ”Exhausted due to the pandemic: Validation of Coronavirus Stress Measure and COVID-19 Burnout Scale in a Polish sample” jest dostępny na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12144-021-02543-4.

Źródło: https://us.edu.pl/wydzial/wns/2021/12/07/funkcjonowanie-w-warunkach-stresu-pandemicznego-a-rozwoj-syndromu-wypalenia.

osoba w maseczce
Słowa kluczowe (tagi):