27 lutego 2018 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach wykład pt. „Fizycy w badaniach nowotworów”.

27 lutego 2018 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) odbędzie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład pt. „Fizycy w badaniach nowotworów” wygłosi prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Wydziału Filologicznego UŚ. Organizatorem wydarzenia jest Stacja Naukowa PAU w Katowicach i Biblioteka Śląska.

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper jest związana z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego od czasu ukończenia studiów. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Śląskim, a pracę habilitacyjną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora otrzymała w 1994 roku. Wypromowała siedmiu doktorów, z których jeden jest obecnie profesorem. W 1994 roku podjęła się – w ścisłej współpracy z prof. Władysławem Pierzchałą, rektorem Śląskiej Akademii Medycznej i prof. Bogusławem Maciejewskim, dyrektorem Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach – utworzenia kierunku fizyka medyczna w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Przez wiele lat prowadziła na tym kierunku wykłady z zakresu mechaniki kwantowej i zastosowań fizyki w medycynie. W pracy naukowej zajmuje się badaniami układów nanoskopowych i możliwością ich zastosowań w elektronice, spintronice i komputerach kwantowych. Jest autorem ok. 100 prac naukowo-badawczych z teorii fizyki ciała stałego. Współpracowała z uniwersytetami w Kolonii, Zurychu, Monachium i Bradford. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego.

Wykład pt. „Fizycy w badaniach nowotworów”
Słowa kluczowe (tagi):