Jesteś tutaj

Wykład prof. zw. dr. hab. Mariana Palucha „Termodynamiczny i kinetyczny wymiar przejścia do fazy szklistej” odbył się 9 listopada 2017 roku i był pierwszym z cyklu wystąpień „Fizykochemia materiałów tworzących fazę szklistą”, w których prof. Paluch wraz ze swoimi współpracownikami przybliżali przedmiot badań ich zespołu. Referaty są kolejną odsłoną wykładów mistrzowskich organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Prof. zw. dr hab. Marian Paluch jest kierownikiem Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ, piastuje również funkcję Dyrektora Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Wraz z ze swoim zespołem badawczym pracuje nad technikami wysokociśnieniowymi w badaniu dynamiki molekularnej w skondensowanej materii, ładowania ładunku w cieczach jonowych, przejściach fazowych i kinetyce krystalizacji.

Wykłady mistrzowskie to jedna z inicjatyw uświetniających jubileusz 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od listopada 2017 roku 12 wybitnych naukowców śląskiej uczelni w swoich wykładach przybliża rzeczywistość w ujęciu jednej z 12 dyscyplin.

 

Prof. zw. dr hab. Marian Paluch