Jesteś tutaj

9 maja 2019 roku o godz. 16.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) rozpocznie się wykład dr. hab. Rafała Borysławskiego i dr. hab. Leszka Dronga pt. „Dokąd odpłynęły Wyspy Brytyjskie? Historyczne, polityczne i dramatyczne okoliczności brexitu”.

Prelekcja skoncentruje się na tle historycznym przystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1973 roku (później przekształconej w Unię Europejską) – omówione zostaną związki Zjednoczonego Królestwa z Europą kontynentalną, a także z Republiką Irlandii, przyczyny wspólnego przystąpienia do Unii w 1973 roku, dramatyczne okoliczności towarzyszące negocjacjom i samemu przystąpieniu obu państw (konflikt w Irlandii Północnej) do EWG, pierwsze referendum w Zjednoczonym Królestwie już dwa lata po wejściu do EWG (w 1975 roku) i jego wyniki, nastawienie społeczeństwa brytyjskiego do Europy kontynentalnej i ściślejszych związków z krajami europejskimi, zmieniający się status granicy z Irlandią do 1998 roku i po porozumieniu wielkopiątkowym kończącym konflikt północnoirlandzki.

Wykład poświęcony ponadto zostanie samej sytuacji w Zjednoczonym Królestwie w drugiej dekadzie XXI wieku. Omówione zostaną powody, dla których David Cameron zdecydował się rozpisać referendum brexitowe, a także jego wyniki i konsekwencje. Prelegenci przedstawią również sytuację w związku z uruchomieniem przez Theresę May Artykułu 50 Traktatu lizbońskiego z 2007 roku oraz próby przegłosowania w Izbie Gmin parlamentu brytyjskiego tzw. umowy rozwodowej między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, uwagę koncentrując ponadto na najważniejszym problemie, jaki nie pozwala posłom brytyjskim zaakceptować tej umowy – chodzi o status granicy irlandzkiej.

 

Wykład „Dokąd odpłynęły Wyspy Brytyjskie? Historyczne, polityczne i dramatyczne okoliczności brexitu”