Jesteś tutaj

Uniwersytet Śląski bierze udział w realizacji projektu PROLINE-CE, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa Środkowa. Tematem projektu są skuteczne praktyki użytkowania gruntów integrujące ochronę zasobów wodnych, ochronę przeciwpowodziową i skutki łagodzenia powodzi

Uniwersytet Śląski bierze udział w realizacji projektu PROLINE-CE, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2016 – 30.06.2019.

Uniwersytet pełni rolę partnera wspierającego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, zapewniając know-how jako narzędzie dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu.

Tematem projektu są skuteczne praktyki użytkowania gruntów integrujące ochronę zasobów wodnych, ochronę przeciwpowodziową i skutki łagodzenia powodzi, a jego celem jest  przygotowanie ponadnarodowych wytycznych dotyczących skutecznej ochrony zasobów wody pitnej. Zamysł ten powinien zostać osiągnięty poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zagospodarowanie gruntów oraz zarządzanie środkami i narzędziami, które mają na celu łagodzenie skutków, a docelowo redukcję powodzi i suszy, w ramach wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Nowo opracowane środki zostaną wdrożone i przetestowane w wyznaczonych obszarach pilotażowych.

W projekcie bierze udział 13 partnerów z 8 krajów: Austrii, Słowenii, Węgier, Chorwacji, Polski, Niemiec, Włoch oraz 5 partnerów wspomagających.  Koordynatorem projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest mgr Joanna Czekaj (Wydział Nauk o Ziemi).

Więcej informacji o projekcie: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html

PROLINE-CE - logo
Słowa kluczowe (tagi):