Jesteś tutaj

Od 21 do 23 września na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie VII Kongres Mediewistów Polskich pod hasłem „Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee”. Wydarzenie organizują Instytut Historii UŚ oraz Stały Komitet Mediewistów Polskich.

Kongres będzie okazją do wymiany myśli między przedstawicielami różnych dyscyplin: historii, archeologii, filozofii, historii sztuki i literaturoznawstwa. W obradach weźmie udział ponad dwustu prelegentów z Polski oraz kilkunastu krajów europejskich.

Podczas konferencji uhonorowani zostaną zasłużeni przedstawiciele polskiej mediewistyki. Medal Lux et Laus będzie wręczony dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr. hab. Wojciechowi Fałkowskiemu. Księgę jubileuszową otrzyma prof. dr hab. Leszek Słupecki.

Program wydarzenia oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie VII Kongresu Mediewistów Polskich.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Humanistycznego UŚ prof. dr hab. Adam Dziadek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezydent Katowic dr Marcin Krupa, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

okrągła wieża po lewej stronie, po prawej tytuł konferencji