Jesteś tutaj

9 grudnia 2016 roku prof. Zygmunt Derewenda, członek polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrighta, wygłosi wykład pt. „Recent advances in structural biophysics – life at atomic resolution”.

Początek wystąpienia w języku polskim o godz. 16.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Po wykładzie odbędzie się spotkanie prof. Derewendy ze studentami studiów magisterskich biofizyki i fizyki medycznej jako potencjalnymi kandydatami do wyjazdu na studenckie staże naukowe do laboratoriów badawczych w USA.

 

Wykład prof. Zygmunta Derewendy w ŚMCEBI w Chorzowie
Słowa kluczowe (tagi):