Uniwersytet Śląski w Katowicach tworzy międzywydziałową jednostkę organizacyjną pod nazwą Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) 

Jednostka powstanie w ramach projektu badawczego, którego celem jest utworzenie unikatowego i zarazem pierwszego w Polsce układu laboratoriów:

  • Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (NML) wyposażonego w aparaturę pomiarową zainstalowaną w koszu balonu na ogrzane powietrze
  • oraz stacjonarnych laboratoriów wyposażonych w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA) będących częścią Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) i stanowiących zarazem specjalistyczne pracownie badawcze uczelni.


W projekcie będą brali udział naukowcy i studenci z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Przedsięwzięcie umożliwia realizację kształcenia w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Balon wyposażony w odpowiednią aparaturę pomiarową, stanowić będzie mobilne laboratorium badające jakość powietrza, źródła zanieczyszczeń oraz kierunki ich przemieszczania się w znacznym stopniu wykorzystywane do celów dydaktycznych. Umożliwi zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami badawczymi, które mają zastosowanie w poznaniu środowiska, wczesnym rozpoznaniu jego zagrożeń oraz skutecznej ich eliminacji.

Doposażenie istniejących stacjonarnych laboratoriów Uniwersytetu Śląskiego w nową aparaturę ABZA posłuży zarówno studentom, jak i doktorantom w opanowaniu metod i technik badawczych, które stosuje się w ocenie stanu środowiska i jego zagrożeń, a także poznawaniu innowacyjnych działań proekologicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów tych laboratoriów będzie dalsza analiza prób pobranych z pokładu balonu.

W przyszłości planowane jest wyposażenie laboratorium w kolejną jednostkę mobilną – samochód terenowy służący do transportu balonu i stanowiący jednocześnie wyposażone w aparaturę laboratorium badawcze, które w czasie rzeczywistym będzie współpracowało z urządzeniami na pokładzie balonu.

Balon dla Uniwersytetu Śląskiego wykonuje wyłoniona w przetargu firma z Wielkiej Brytanii. Obecnie przechodzi on kolejne etapy odbioru technicznego wymagane dla każdego statku powietrznego.

Balon. Fot. Pixabay.com