7 września 2023 roku z japońskiego Centrum Kosmicznego Tanegashima na rakiecie H-IIA wystartował satelita XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission). Misja kierowana jest przez JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) we współpracy z NASA i przy udziale ESA (European Space Agency). Nowe obserwatorium rentgenowskie pomoże studiować wybuchające gwiazdy, czarne dziury, ma zapewnić astronomom rewolucyjne spojrzenie na rentgenowskie niebo.

Badania, które mają zamiar prowadzić naukowcy obejmują następstwa gwiezdnych eksplozji i strumienie cząstek o prędkości bliskiej prędkości światła wystrzeliwane przez supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk. XRISM wykrywa promieniowanie rentgenowskie o energii od 400 do 12 000 elektronowoltów – dla porównania, energia światła widzialnego wynosi od 2 do 3 elektronowoltów. Zakres ten dostarczy astrofizykom nowych informacji na temat niektórych z najgorętszych regionów Wszechświata, największych struktur i obiektów o najsilniejszej grawitacji.

Satelita wyposażony jest w instrumenty Resolve i Xtend. Resolve to spektrometr mikrokalorymetryczny opracowany we współpracy JAXA i NASA. Gdy promieniowanie rentgenowskie uderza w detektor Resolve o wymiarach 6 na 6 pikseli, jego energia powoduje niewielki wzrost temperatury. Mierząc energię każdego pojedynczego promieniowania rentgenowskiego, instrument dostarcza informacji o źródle, takich jak jego skład, ruch i stan fizyczny. Aby wykryć te niewielkie zmiany temperatury, Resolve musi działać w temperaturze zaledwie ułamka stopnia powyżej zera absolutnego. Osiąga ten stan na orbicie po wieloetapowym mechanicznym procesie chłodzenia wewnątrz pojemnika z ciekłym helem wielkości lodówki. Resolve wykorzystuje technologie opracowane dla poprzednich misji rentgenowskich, takich jak Suzaku i Hitomi.

Drugi instrument XRISM, Xtend, został opracowany przez JAXA. Zapewni XRISM jedno z największych pól widzenia spośród wszystkich satelitów obrazujących promieniowanie rentgenowskie, obserwując obszar o około 60% większy niż średni pozorny rozmiar Księżyca w pełni. Zbierane przez niego obrazy będą uzupełnieniem danych zebranych przez Resolve.

Każdy instrument jest wyposażony w XMA (X-ray Mirror Assembly). Fale rentgenowskie są tak krótkie, że mogą przechodzić bezpośrednio między atomami zwierciadeł w kształcie talerza, używanych do przechwytywania światła widzialnego, podczerwonego i ultrafioletowego. Zamiast tego astronomowie używają zakrzywionych luster obróconych na boki. Promieniowanie rentgenowskie przeskakuje po ich powierzchni podobnie jak płaskie kamyki po tafli wody i trafia do detektorów. Każdy z detektorów XMA XRISM zawiera setki koncentrycznych, precyzyjnie ukształtowanych aluminiowych powłok w kształcie ćwiartek i połączonych w okrąg. W sumie w dwóch zespołach zwierciadeł znajduje się ponad 3200 pojedynczych segmentów zwierciadeł.

Po uruchomieniu XRISM rozpocznie wielomiesięczną fazę kalibracji, podczas której Resolve osiągnie temperaturę roboczą.

Wraz z XRISM na orbitę wystrzelono również SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) JAXA, zaprojektowany w celu zademonstrowania precyzyjnych technik lądowania na Księżycu małego Lądownika. NASA dostarczyła do niego laserowy retroreflektor, ponieważ obie agencje współpracują na rzecz dalszej eksploracji Księżyca, a ostatecznie eksploracji Marsa przez człowieka. SLIM początkowo znajdzie się na orbicie księżycowej o wysokości 600 x 15 km, po czym nastąpi faza zejścia z napędem, aby obniżyć ją do wysokości 3,5 km. Za pomocą kamery pokładowej zostanie precyzyjnie określona pozycja statku względem powierzchni. Następnie wejdzie on w fazę pionowego opadania w kierunku powierzchni. Pod koniec tej fazy rozpocznie się program wykrywania przeszkód, aby uniknąć wszelkich zagrożeń w miejscu lądowania. Na wysokości około 3 metrów silniki wyłączą się, a lądownik opadnie na powierzchnię. Masa lądownika wynosi około 210 kg, a celem lądowania jest znalezienie się w odległości do 100 metrów od punktu docelowego, czyli warstwy wyrzuconej z krateru Shioli.

Opracowano na podstawie:
JAXA, NASA XRISM Mission Ready for Liftoff
Smart Lander for Investigating Moon

Artystyczna wizja satelity XRISM | Image credit: NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab
Słowa kluczowe (tagi):