Instytut Filozofii UŚ i Międzynarodowe Centrum Postępu Społecznego UŚ organizują sympozjum naukowe pt. „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”, które odbędzie się 17 maja 2016 roku o godz. 11.00 w sali sympozjalnej III w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Celem sympozjum jest multidyscyplinarny namysł nad podstawowymi problemami nauk kognitywnych, stanem badań kognitywistyki w Polsce, perspektywami jej rozwoju oraz możliwościami, jakie stoją przed studentami kierunku kognitywistyka.

Wśród zaproszonych gości są między innymi: dr hab. prof. IFiS PAN Marcin Miłkowski (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), dr hab. prof. UMCS Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. Piotr Łaszczyca (Uniwersytet Śląski), dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Śląski).

Więcej informacji na stronie wydarzenia: Sympozjum naukowe „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”

Sympozjum naukowe „Kognitywistyka na uniwersytecie i na rynku pracy”
Słowa kluczowe (tagi):