Jesteś tutaj

Od 1961 roku 23 marca obchodzony jest Światowy Dzień Meteorologii. W 2015 roku przebiega pod hasłem: „Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu” 

Światowy Dzień Meteorologii obchodzony jest corocznie 23 marca, upamiętniając wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (ang. International Meteorological Organisation, IMO) powstałej w 1873 roku. Każdego roku obchody poświęcone są jednemu tematowi. Tegoroczny – „Wiedza o klimacie dla działań na rzecz klimatu” wskazuje, że społeczność międzynarodowa poprzez podejmowanie odważnych decyzji może na dużą skalę przeciwdziałać zmianom klimatu.

"Zmiany klimatyczne mają wpływ na nas wszystkich. Dotyczą praktycznie każdego sektora społeczno-gospodarczego, od rolnictwa do turystyki, od infrastruktury do zdrowia. Wpływają na zasoby strategiczne, takie jak woda, żywność i energia. To zagraża zrównoważonemu rozwojowi, oczywiście, nie tylko w krajach rozwijających się. Koszty zaniechania działań są wysokie i będą nadal rosnąć, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych i zdecydowanych kroków" – napisano w orędziu sekretarza generalnego Światowej Organizacji Meteorologicznej Michela Jarruda z okazji Światowego Dnia Meteorologii. 

"Postęp naukowy w meteorologii i klimatologii w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat jest rzeczywiście jednym z najbardziej znaczących we wszystkich dyscyplinach naukowych. Wiedza o klimacie zgromadzona w ciągu ostatniej dekady jest nieocenionym źródłem i warunkiem podejmowania decyzji i działania na rzecz klimatu. Liczne dane dotyczące rosnącej temperatury, topnienia lodowców, wzrostu poziomu morza, występowania ekstremalnych warunków pogodowych, potwierdzają, że klimat się zmienia, głównie z powodu działalności człowieka, zwłaszcza w zakresie emisji gazów cieplarnianych, które osiągają rekordowo wysoki poziom.

Nauka daje nam pełne przekonanie, że możemy jeszcze odwrócić bieg i złagodzić skutki zmian klimatu do akceptowalnego poziomu. Dziś niewiele osób kwestionuje dowody tych zmian i odpowiedzialności, jaką ponosimy wobec przyszłych pokoleń. Może wiedza o klimacie mogłaby przyczynić się do podejmowania najlepszych decyzji.

Powinna być ona przekazywana w postaci łatwej do zrozumienia i możliwej do wykorzystania przez tych, którzy jej potrzebują. Produkty i usługi klimatyczne mogą być przydatne w planowaniu miejskim i planach działań mających na celu poprawę stabilności miast w obliczu klęsk żywiołowych i wspieranie bardziej ekologicznej gospodarki. Publiczne służby zdrowia mogą korzystać z prognoz klimatycznych w walce z potencjalnymi skutkami ekstremalnych zjawisk dla zdrowia, takich jak: susze, fale upałów, powodzie. Dzięki prognozom temperatury i opadów atmosferycznych rolnicy mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące sadzenia, przycinania oraz sprzedaży. Informacje o klimacie przyczyniają się również do optymalizacji zaopatrzenia w wodę i właściwej gospodarki przeciwpowodziowej. Sektor energii wykorzystuje z kolei informacje o klimacie przy podejmowaniu decyzji, gdzie i jaki rodzaj elektrowni powinien być budowany w określonym miejscu" – zapisano w orędziu.

Słowa kluczowe (tagi):