Jesteś tutaj

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo-dydaktycznej „Biblioteki szkolne miasta Piekary Śląskie. Sukcesy, problemy, perspektywy” zorganizowanej przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich

Wydarzenie odbędzie się 30 września w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich (ul. Gimnazjalna 24, s. 43). Konferencja wiąże się z realizacją kierunku polityki oświatowej na rok 2015/2016 – rozwijaniem kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Udział w wydarzeniu stwarza bibliotekarzom m.in. możliwość  wymiany doświadczeń, nawiązania lub poszerzenia współpracy z konkretnymi szkłami i bibliotekami oraz zapoznania się z ciekawymi inicjatywami podejmowanymi w naszym województwie.

Program konferencji:
11.00 Otwarcie obrad (obrady prowadzi Jolanta Szulc (UŚ))
11.10–12.20 Pierwsza część obrad 
Jolanata Langer (UŚ): Biblioteki szkolne w Polsce – dziś i jutro
Aleksandra Zawalska-Hawel: Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich z bibliotekami szkolnymi
Justyna Chmal: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich
Magdalena Dzierżak-Man: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich
Joanna Krzewska: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich
Adam Lubos: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Piekarach Śląskich
12.20–12.30 Dyskusja
12.30–13.00 Przerwa 
13.00–14.00 Druga część obrad 
Karina Wnorowska: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 w Piekarach Śląskich
Dorota Żelek: Biblioteka Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w Piekarach Śląskich
Michał Sojka: Biblioteka Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich 
Barbara Ociepka: Biblioteka Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich
Ewa Bielec: Biblioteka Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich
Małgorzata Piecuch: Szkolne Centrum Informacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich
14.00–14.15 Dyskusja
14.15–14.20 Zamknięcie obrad