Jesteś tutaj

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology uzyskali szczegółowy trójwymiarowy obraz kerogenu, czyli substancji organicznej, z której w odpowiednich warunkach powstaje ropa i gaz ziemny. Dzięki temu odkryciu możliwe będzie znacznie dokładniejsze niż dotychczas szacowanie zasobów gazu ziemnego, m.in. pochodzącego z łupków bitumicznych.

Paliwa kopalniane, ropa i gaz ziemny, dostarczają dużą część światowej energii. Ich powstawanie to długi proces fizyczny. Zanim osady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zmienią się w ropę naftową czy gaz ziemny, ten materiał organiczny przyjmuje najpierw postać woskowej substancji, czyli kerogenu, zwanego czasem "niedojrzałą ropą". Pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury z kerogenu powstaje ropa. Dzieje się to w czasie długotrwałych, naturalnych procesów. Opanowanie tego zjawiska umożliwiło powstanie procesu technologicznego wytwarzania paliwa z łupków bitumicznych.

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i kilku innych ośrodków badawczych dzięki technologii tomografii elektronowej stworzyli trójwymiarowy obraz wewnętrznej struktury kerogenu o poziomie precyzji ponad 5 razy wyższym niż wcześniej prowadzone badania. Uzyskanie takiego obrazu stwarza możliwość znacznie bardziej precyzyjnego obliczenia, jak wiele ropy i gazu może być odzyskane z danej formacji geologicznej. Nowa technologia nie zwiększy poziomu wydobycia, ale przynosi znaczne korzyści na poziomie szacowania posiadanych i możliwych do wydobycia złóż. Tymczasem bez oszacowania, ile gazu ziemnego można pozyskać, nie ma możliwości zaplanowania ograniczeń w wydobyciu węgla czy ropy, co jest obecnie jednym ze światowych priorytetów ekologicznych.

Badanie zostało opisane w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Science". Jego głównymi autorami są materiałoznawca dr Roland Pellenq i ekspert inżynierii środowiska prof. Franz-Josef Ulm z MIT. Zespół pracujący nad tym projektem skupił naukowców z MIT, Aix-Marseille Université, Centre National de la Recherche Scientifique (Krajowe Centrum Badań Naukowych, francuski odpowiednik PAN) i z centrum technologicznego koncernu Shell w Houston.

 

Opracowano na podstawie artykułu Structure of fossil-fuel source rocks is finally decoded opublikowanego na stronie internetowej MIT.

Źródło: Proceedings of the National Academy of Science