Jesteś tutaj

Projekty humanistyczne na rzecz gospodarki i społeczeństwa

Projekt realizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego to przedsięwzięcie mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych Polaków, w tym studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe w składzie:

1) NGO Fundacja Habitat for Humanity Poland HFH Poland
2) UP Uniwersytet Warszawski UW
3) UP Uniwersytet Śląski w Katowicach UŚ

Projekt realizowany w ramach konkursu INNOWACJE SPOŁECZNE.

Tytuł: Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Habdas

Projekt odpowiada na problem ubóstwa mieszkaniowego dotykający ok. 15% Polaków oraz ograniczenia i bariery wynajmu mieszkań w sektorze prywatnym. Celem długofalowym jest zwiększenie dostępności mieszkań i podwyższenie standardów mieszkaniowych dla osób w potrzebie poprzez opracowanie modelu społecznego pośrednictwa najmu przez samorządy lokalne i/lub organizacje pozarządowe. Społeczne Agencje Najmu (SAN) zapewnią mieszkania osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej, gwarantując właścicielom regularne płatności czynszu i właściwe użytkowanie lokali, a najemcom priorytetowy dostęp do mieszkań o obniżonym czynszu oraz wsparcie opiekuńczo-edukacyjne. Głównym celem projektu jest włączenie SAN do pakietu oficjalnych narzędzi polskiego systemu mieszkalnictwa społecznego poprzez wypracowanie ram formalno-prawnych, instytucjonalnych i finansowych, umożliwiających wdrożenie projektu przez samorządy i rząd oraz działania rzecznicze promujące projekt wśród ustawodawców i społeczeństwa.

Projekt jest przykładem zaangażowania obszaru nauk humanistycznych w obszar gospodarczo-społeczny, pokazującym istotne znaczenie naukowców – humanistów dla rozwoju gospodarki naszego kraju.