Od 5 do 29 września 2017 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXIII Osobliwości Świata Fizyki

Pokazy znane pod nazwą „Osobliwości Świata Fizyki” organizowane są w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego co roku we wrześniu. Ich adresatami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których jest to z reguły pierwsza okazja do zetknięcia się z fizyką w wydaniu uniwersyteckim. Organizatorzy – Pracownia Dydaktyki Fizyki UŚ – stawiają przede wszystkim na atrakcyjną formę wykładów, których tematyka związana jest z programem szkolnym. Największym zainteresowaniem młodej publiczności cieszą się doświadczenia, rzadkie lub praktycznie nieobecne w praktyce szkolnej. Pokazy z cyklu „Osobliwości Świata Fizyki” mają na celu uzupełnianie wiedzy, głównie teoretycznej zdobywanej przez uczniów na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej, a niesztampowa forma prowadzonych z humorem wykładów i pokazów ma udowodnić młodzieży, że spotkanie z nauką, z pozoru trudną, wcale nie musi być nudne. 

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są już od 1984 roku. Pokazy oraz wykłady odbywają się w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

W tym roku uczniowie będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!”.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja – osobiście w Pracowni Dydaktyki Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) lub telefonicznie pod numerem 32 359 11 70.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku: www.facebook.com/pracowniadydaktykifizyki.

Informacje (pdf)

Opis wykładów (pdf)

Oferta specjalna (pdf)

Obraz

 

Osobliwości Świata Fizyki
Osobliwości Świata Fizyki 2016
Osobliwości Świata Fizyki 2015
Osobliwości Świata Fizyki 2014
Osobliwości Świata Fizyki 2012
Osobliwości Świata Fizyki 2012