Jesteś tutaj

Od 28 do 30 września 2018 roku na Wydziale Nauk o ZiemiUniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbywać się będzie Regionalny Zjazd Geografów, którego hasłem przewodnim będzie „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”.

W programie wydarzenia zaplanowano sesje plenarne i popularnonaukowe, dyskusję panelową, konkurs fotograficzny, a także wycieczki po regionie oraz relacje z wyjazdów organizowanych przez geografów.

Pierwszego dnia zjazdu przewodniczący Centrum Studiów Polarnych prof. zw. dr hab. Jacek Jania mówić będzie na temat „Lodowców Arktyki jako indykatorów zmian klimatu”, natomiast przewodniczący Oddziału Katowickiego PTG dr hab. Adam Hibszer wygłosi wykład pt. „Karty z dziejów Oddziału Katowickiego PTG”. Podczas sesji popularnonaukowej problematykę „Ekstremalnej pogody” omówi prodziekan WNoZ ds. nauki i rozwoju dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza, prof. dr hab. Stanisław Czaja prezentować będzie historię Kanału Śląskiego, natomiast prodziekan WNoZ ds. kształcenia i promocji dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek przedstawi cechy typologiczne i wyróżniające krajobrazów województwa śląskiego. „Identyfikacja obszarów zagrożonych osuwaniem, spływami gruzowymi i obrywami skalnymi kluczem do racjonalnego planowania przestrzennego” – to z kolei tytuł wystąpienia prof. dr. hab. Ireneusza Malika. Prof. dr hab. Jerzy Runge będzie mówić na temat „Społeczno-gospodarczych i przestrzennych wyzwań przemian konurbacji katowickiej”.

W programie drugiego dnia zjazdu zaplanowano dyskusję panelową pt. „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – oczekiwania, szanse i problemy” z udziałem zaproszonych ekspertów, którą poprowadzi dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać relacji z wyjazdów geografów. Dr hab. Mariusz Rzętała wystąpi z prezentacją pn. „Ze Słońcem po północnej stronie nieba – osobliwości południa Ameryki, Afryki, Australii i Oceanii”, absolwenci WNoZ mgr Przemysław Fabjański oraz mgr Tomasz Fabjański mówić będą na temat „Geograficznych podróży Słowaka z Penepleną do Azji i Ameryki Północnej”, dr Dariusz Ignatiuk, kierownik biura Centrum Studiów Polarnych opowie o „365 dniach na Spitsbergenie”, natomiast członkowie stowarzyszenia EGEA Katowice zrelacjonują „Studenckie podróże po Europie”.

Podczas ostatniego dnia zjazdu zorganizowane zostaną dwie wycieczki po regionie. Dr Maria Fajer oraz dr hab. Jan Maciej Waga, a także dr Jolanta Pełka-Gościniak prowadzić będą wyprawę pt. „Ekstremalne zjawiska przyrodnicze i ich zapis w środowisku – Pustynia Błędowska i okolice”, a dr Marta Chmielewska i dr hab. Marzena Lamparska zaprezentują „Dziedzictwo poprzemysłowe regionu górnośląskiego – szlakiem dawnych hut, kopalń i osiedli patronackich”.

W ramach Regionalnego Zjazdu Geografów ogłoszony został również konkurs fotograficzny pn. „U nas jest pięknie” pod patronatem „National Geographic Polska”. Jego celem jest ukazanie piękna przyrody ożywionej i nieożywionej oraz uroku architektury województwa śląskiego. Koordynatorem konkursu jest dr hab. Renata Dulias.

Wydarzenie objęte honorowym patronatem JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, organizowane jest z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG), 70-lecia Katowickiego Oddziału PTG oraz 45-lecia istnienia kierunku geografia na UŚ. Spotkanie jest również częścią obchodów 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Roku Polskiej Geografii. 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia do 10 września) znajdują się na stronie internetowej zjazdu www.rzg2018.us.edu.pl.

Logotyp Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe (tagi):