IV ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Człowiek a/i/lub maszyna” organizowana wspólnie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku w Krakowie (ul. Bernardyńska 3, Lektorium, II piętro). 

Odwołona z powodu epidemii koronawirusa

Tematem tegorocznego spotkania jest problematyka relacji między człowiekiem a maszyną oraz wynikającymi stąd konsekwencjami dla ludzkiej kondycji. Uczestnicy będą dyskutować m.in. nad takimi zagadnieniami, jak: algorytmy i algorytmizacja, a także wpływ sztucznej inteligencji na rozwój człowieczeństwa.

Szczegółowe kwestie, nad którymi chcą zastanowić sie organizatorzy w perspektywie interdyscyplinarnej, to m.in.:

• Jakie wyzwania dla refleksji nad człowiekiem niesie skrajne nasycenie naszego otoczenia artefaktami (maszynami/automatami/systemami komputerowymi)?
• Czym jest algorytm/algorytmizacja w naszym życiu? Czy nasze życie oraz myślenie kształtowane są na wzór komputera i sieci komputerowej?
• Co można zrobić, aby sztuczna inteligencja służyła rozwojowi człowieczeństwa?
• Czym chcemy i możemy przekazać kontrolę sztucznej inteligencji?
• Czy automatyczne urządzania (np. samochody, roboty) powinny pracować bez kontroli człowieka? Dlaczego sztuczna inteligencja powinna wyjaśniać nam swe działania?
• Czy potrzebujemy jedynie robotów jako automatycznych niewolników?
• Czy refleksja etyczna oraz teologiczna powinna uwzględniać nasycenie otoczenia człowieka automatami?

Plakat (PDF)

Więcej informacji na strponie: Konferencja z cyklu „Człowiek a/i/lub maszyna”

Konferencja z cyklu „Człowiek a/i/lub maszyna”