8 lutego 2024 roku został wyniesiony na orbitę nowy satelita obserwacyjny NASA PACE (ang. Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem). Misja ma na celu badanie zdrowia oceanów, jakości powietrza i skutków zmieniającego się klimatu Ziemi.

Nowy satelita NASA pomoże dowiedzieć się, w jaki sposób cząsteczki w atmosferze i oceanach wskazują na kluczowe czynniki wpływające na globalne ocieplenie. Z wysokości setek kilometrów nad Ziemią PACE będzie badać wpływ drobnych, często niewidocznych gołym okiem elementów ekosystemu Ziemi, takich jak: mikroskopijne życie w wodzie i mikroskopijne cząsteczki w powietrzu.

W obserwacji pomoże wiele nowoczesnych urządzeń naukowych. Hiperspektralny instrument tzw. koloru oceanu (Ocean Color Instrument, OCI) pozwoli naukowcom na pomiar oceanów i innych zbiorników wodnych w spektrum światła ultrafioletowego, widzialnego i bliskiej podczerwieni. Kolor oceanu zależy od interakcji światła słonecznego z substancjami lub cząsteczkami obecnymi w wodzie morskiej, takimi jak chlorofil, zielony pigment fotosyntetyczny występujący w fitoplanktonie i roślinach lądowych. Instrument umożliwi naukowcom śledzenie rozmieszczenia fitoplanktonu i – po raz pierwszy z kosmosu – określenie, które zbiorowiska tych organizmów są obecne w skali globalnej. Naukowcy mogą wykorzystać te dane do prognozowania stanu rybołówstwa, śledzenia szkodliwych zakwitów glonów i identyfikowania zmian w środowisku morskim.

Satelita został wyposażony również w dwa instrumenty polarymetryczne, Hyper-Angular Rainbow Polarimeter#2 i Spectro-polarimeter for Planetary Exploration. Wykryją one, w jaki sposób światło słoneczne oddziałuje z cząsteczkami w atmosferze, dostarczając naukowcom nowych informacji na temat właściwości aerozoli atmosferycznych i chmur, a także jakości powietrza w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

PACE zapewni wgląd w interakcje oceanu i atmosfery oraz pomoże zrozumieć, jak zmieniający się klimat wpływa na te interakcje.

Oceany na Ziemi reagują na zmiany klimatu na wiele sposobów – od wzrostu poziomu morza, przez morskie fale upałów, po utratę różnorodności biologicznej. Dzięki PACE naukowcy będą mogli badać wpływ zmian klimatu na fitoplankton, który odgrywa kluczową rolę w globalnym obiegu węgla poprzez pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery i przekształcanie go w materiał komórkowy. Te maleńkie organizmy napędzają większe ekosystemy wodne i globalne, które zapewniają krytyczne zasoby dla bezpieczeństwa żywnościowego, rekreacji i gospodarki światowej.

Misja PACE była przygotowywana od 20 lat. I mimo iż NASA umieściła dotąd na orbicie 24 satelity i instrumenty obserwujące Ziemię, to PACE powinien zapewnić naukowcom lepszy wgląd w to, jak cząstki w atmosferze, takie jak zanieczyszczenia czy popiół wulkaniczny, oddziałują z glonami i planktonem. Satelita został zaprojektowany na co najmniej trzy lata, choć jest wyposażony w wystarczającą ilość paliwa, aby wydłużyć ten czas ponad trzykrotnie. W nadchodzących tygodniach zostanie przeprowadzony pełny przegląd w celu określenia gotowości PACE do przejścia do fazy operacyjnej misji. Informacje zebrane podczas misji PACE przyniosą korzyści społeczeństwu w obszarach zdrowia oceanów, monitorowania szkodliwych zakwitów glonów, prognoz ekologicznych i jakości powietrza. PACE przyczyni się również do nowych globalnych pomiarów koloru oceanu, właściwości chmur i aerozoli, które będą niezbędne do zrozumienia globalnego cyklu węglowego i reakcji ekosystemów oceanicznych na zmieniający się klimat. 

Opracowano na podstawie: 
NASA Launches New Climate Mission to Study Ocean, Atmosphere
PACE. Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem

Wiosną i latem na Morzu Barentsa, na północ od Norwegii i Rosji, często widoczne są niebieskie i zielone zakwity fitoplanktonu. Spektroradiometr MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) na pokładzie satelity Aqua NASA uchwycił ten kolorowy obraz 15 lipca 2021 roku | Image credit: NASA Earth Observatory
Start rakiety Falcon 9 z satelitą PACE 8 lutego 2024 roku z Cape Canaveral Space Force Station in Florida| Image credit: NASA
Oddzielenie się satelity PACE od drugiego stopnia rakiety Falcon 9 | Image credit: NASA Television